Prof. Sebastian Faust_Copyright TU Darmstadt_Katrin BinnerSebastian Faust jest profesorem na politechnice w Darmstadt i szefem grupy kryptografii stosowanej. Po ukończeniu doktoratu na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii odbył staż podoktorski na uniwersytecie w Aarhus w Danii, a potem w Politechnice Federalna w Lozannie (EPFL) w Szwajcarii na stypendium Marie Curie. Następnie wrócił do Niemiec na Uniwersytet Ruhry w Bochum, gdzie został zatrudniony jako adiunkt w ramach programu Emmy Noether Research finansowanego przez fundację DFG. Od 2017 r. Jest profesorem zwyczajnym na Politechnice w Darmstadt. W swoich badaniach koncentruje się na kryptografii, technologii blockchain i bezpieczeństwie IT.

 

 

 

Prof (2)

Stefan Dziembowski jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi grupę badawczą zajmującą się kryptografią i blockchainem. Dziembowski otrzymał stopień doktora na Uniwersytecie Aarhus w Danii. Następnie odbył staże postdoktorskie na Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH) w Szwajcarii, w instytucie Włoskiej Narodowej Rady ds. Badań Naukowych w Pizie oraz na Uniwersytecie ?Sapienza? w Rzymie. Od 2010 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. Dziembowski otrzymał liczne granty i stypendia, takie jak granty ?Starting? i ?Advanced? Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), granty WELCOME i TEAM FNP. Główne zainteresowania badawcze Stefana Dziembowskiego dotyczą kryptografii, blockchaina i inteligentnych kontraktów.

 

 

 

Informacja o wspólnych badaniach

Profesorowie Dziembowski i Faust współpracują ze sobą odkąd w 2010 r. spotkali się na konferencji naukowej. Ich badania, w których często angażują młodych badaczy, koncentrują się na zastosowaniu technik matematycznych w informatyce. Ich współpraca doprowadziła do powstania kilku ważnych wspólnych publikacji, które spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej i miały znaczący wpływ na systemy używane w praktyce. W szczególności ich praca nad równoważnością tak zwanego ?modelu wycieku z szumami? i ?modelu z losowym próbkowaniem? zdobyła nagrodę ?Best Paper Award? na prestiżowej konferencji EUROCRYPT 2014 i znacząco przyczyniła się do ogólnego poznania metod obrony przed tzw. atakami typu ?side-channel?. Ataki te są uważane za jedne z największych zagrożeń dla praktycznych systemów bezpieczeństwa.

Kolejny ważny obszar ich współpracy naukowej dotyczy technologii blockchain i kryptowalut. W szczególności zaproponowali oni pojęcie tzw. ?dowodów przestrzeni? (ang. ?proofs of space?), które oferują bardziej ?ekologiczną? alternatywę dla wydobywania kryptowalut niż ta wykorzystywana w Bitcoinie. Technologia ta jest obecnie wdrażana w komercyjnych projektach blockchainowych. Ostatnio Dziembowski i Faust stworzyli system ?Perun?, który umożliwia wykonywanie aplikacji blockchainowych w czasie rzeczywistym. Oprócz opublikowania kilku znaczących prac na ten temat, pracują oni obecnie nad wdrożeniem tej technologii w postaci projektu typu open source zintegrowanego z istniejącymi platformami blockchainowymi.

Zdjęcia: Prof. Sebastian Faust / Copyright TU Darmstadt / Katrin Binner, Prof. Stefan Dziembowski / archiwum prywatne

 

Cofnij