Laureaci Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2011 roku

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Rada Fundacji po raz dwudziesty wyłoniła laureatów Nagrody FNP, przyznawanej za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe w czterech obszarach nauki. Od 2011 roku są to: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu i o Ziemi, nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie oraz nauki chemiczne i o materiałach.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyznawane od 1992 roku, uznawane są za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Ich wysokość w tym roku wynosi 200 tys. zł.

Laureatami Nagrody FNP w 2011 r. zostali:

 • w obszarze nauk humanistycznych i społecznych:
  prof. dr hab. Tomasz Giaro z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za interdyscyplinarną analizę kategorii prawdy w doktrynach prawa od antyku do współczesności, otwierającą nowe perspektywy rozumienia prawa jako jednego z fundamentów cywilizacji europejskiej;
 • w obszarze nauk o życiu i o Ziemi:
  prof. dr hab. Jan Potempa z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za scharakteryzowanie nowej rodziny proteinaz bakteryjnych oraz wykazanie ich roli w rozwoju chorób przyzębia;
 • w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich:
  prof. dr hab. Maciej Lewenstein z Institut de Ci?ncies Fot?niques (ICFO) w Castelldefels i Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats w Barcelonie za dokonania w obszarze optyki kwantowej i fizyki ultrazimnych gazów;
 • w obszarze nauk chemicznych i o materiałach:
  prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej za badania nad nowymi materiałami i kompozytami węglowymi i ich wykorzystanie do elektrochemicznego magazynowania i konwersji energii

Uroczystość wręczenia Nagród laureatom odbędzie się 7 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Cofnij