BeneficjentDziedzina badańInstytucja zapraszającaCzas pobytu
Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, Uniwersytet Jagiellońskinauka o literaturzeWydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego4 miesiące w 2005 r.
Prof. dr hab. Andrzej Kisiel, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiegofizyka ciała stałegoWydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego2 miesiące w 2004 r., 2 miesiące w 2005 r.
Prof. dr hab. Jerzy Kolendo, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiegohistoria starożytna, archeologiaWydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego3 miesiące w 2004 r., 1 miesiąc w 2005 r.
Prof. zw. dr Jan Michalski, em. prof. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzichemia organicznaWydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej3,5 miesiąca w 2004 r. 0,5 miesiąca w 2005 r.
Prof. zw. dr Henryk M. Maruszczak, em. prof. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniegeografia fizycznaWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu2 miesiące w 2004 r., 2 miesiące w 2005 r.
Prof. dr hab. n. med. Czesław Rudzikowski, em. prof. Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we WrocławiuonkologiaCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach4 miesiące w 2005 r.
Prof. dr hab. Aleksander Szulc, em prof. Uniwersytetu Jagiellońskiegofilologia germańskaInstytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego4 miesiące w 2005 r.
Prof. dr hab. inż. Wiesław Wojnowski, em. prof. Politechniki GdańskiejchemiaPolitechnika Koszalińska4 miesiące w 2005 r.
Cofnij