Placówka naukowaKierownik zespołuPrzedmiot subwencji
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Technologii DrewnaProf.dr hab. Piotr Golińskichromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym z jonizacją strumieniem elektronów i jonizacją chemiczną
Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN, OlsztynProf.dr hab. Halina Kozłowskaspektrofotometr luminescencyjny z akcesoriami, system do elektroforezy kapilarnej z oprzyrządowaniem
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, PuławyDoc.dr hab. Wiesław Oleszekchromatograf cieczowy z detektorem diodowym, spektrofotometr z detekcja diodowa
Collegium Medicum Uniwersytetu JagiellońskiegoProf.dr hab. Jerzy Brandysdetektor fluoroscencyjny
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Technologii ŻywnościDr Józef Korczakliofilizator laboratoryjny uniwersalny polkowo-kolbowy
Politechnika Łódzka, Instytut Podstaw Chemii ŻywnościProf.dr hab. Joanna Masłowskazestaw do elektroforezy białkowej zestaw do homogenizacji
Instytut Warzywnictwa w SkierniewicachDr hab. Janusz Czapskimodernizacja Selektywnego Detektora Masowego typ 597 1A do wersji B z oprogramowaniem oraz zestaw komputerowy
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Technologii ŻywnościProf. dr hab. Edward Kamińskichromatograf gazowy z detektorem FID i ECD z autosamplerem i przystawką -desorberem termicznym do prób head space
Instytut Żywności i Żywienia, WarszawaProf. dr hab. Nina Barylko- Pikielnachromatograf gazowy z selektywnym detektorem mas oraz system przetwarzania danych
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział ZootechnicznyDr Leszek Nogowskidetektor fluorescencyjny do HPLC
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Technologii ŻywnościDr hab. Jan Oszmianskichromatograf cieczowy 2 pompy, detektor, komora mieszania
Uniwersytet Łódzki, Instytut Mikrobiologii i ImmunologiiProf.dr hab. Wiesława Rudnickaluminescencyjny licznik beta/gamma wraz z wyposażeniem
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział FarmaceutycznyProf.dr hab. Józef Szymczakkuweta grafitowa z wyposażeniem do spektrometru absorpcji atomowej PE 3110
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział WeterynaryjnyProf. dr hab. Tomasz Motylurządzenia do automatycznej elektroforezy PHASTSYSTEM
Akademia Rolniczo- Techniczna w Olsztynie, Wydział Technologii ŻywnościDr hab. Ryszard Zadernowskisystem wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Państwowy Zakład Higieny, WarszawaProf. dr hab. Jan K. Ludwickiwysokosprawny chromatograf cieczowy
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Technologii ŻywnościProf. dr hab. Alicja Zechalkopiec do mineralizacji mikrofalowej na mokro
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, BłonieDr Danuta Borosautomatyczny kalorymetr mikroprocesorowy, analizator białka/azotu autosampler i integrator ChemStation
Cofnij