Laureaci ostatniego konkursu ENGAGE

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła ostatni konkurs eNgage organizowany w ramach projektu SKILLS*. Dziesięciu laureatów konkursu, dzięki finansowaniu, które wynosi łącznie ponad 400 tys. złotych, będzie mogło realizować innowacyjne projekty popularyzujące naukę ? dzięki nim m.in. dowiemy się, jak ?ujarzmić? swojego smartfona czy zbudować własną stację badawczą. 

Głównym celem konkursu jest rozwój umiejętności naukowców z zakresu popularyzacji nauki i prezentacji wyników badań naukowych dla odbiorców, którzy nie są naukowcami, przede wszystkim młodzieży. Uczestnicy konkursu nie mają żadnych ograniczeń co do proponowanej metody popularyzacji – mogą więc przygotować cykl wykładów czy spotkań, zaprojektować aplikację na smartfona służącą do popularyzacji wiedzy czy też stworzyć grę planszową.

Autorzy najlepszych pomysłów otrzymują nagrody w wysokości do 45 tys. zł. Nagroda składa się z części subwencyjnej (80% nagrody) oraz części będącej indywidualnym wsparciem dla laureata (maksymalnie 20% nagrody; z części tej można zrezygnować, by przeznaczyć 100% nagrody na realizację projektu).

W ostatniej edycji konkursu eNgage zgłoszonych zostało 80 wniosków. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 22 naukowców, którzy zaprezentowali przed komisją konkursową swoje innowacyjne popularyzatorskie projekty. Biorąc pod uwagę rekomendacje komisji, Zarząd Fundacji wyłonił dziesięciu laureatów, którzy na realizację swoich projektów otrzymali nagrody na łączną kwotę ponad 400 tys. złotych.

W konkursie mogli wziąć udział uczestnicy projektu SKILLS reprezentujący wszystkie dziedziny nauki: pracownicy naukowi oraz doktoranci z polskich jednostek naukowych.

W czterech edycjach konkursu eNgage:

  • wnioski na realizację innowacyjnych popularyzatorskich projektów złożyło 253 naukowców,
  • laureatami zostało 48 badaczy, którzy na realizację swoich projektów otrzymali łącznie ponad 2 mln złotych.

Więcej informacji na stronie konkursu oraz u koordynatora: Emilia Wojewoda, e-mail: emilia.wojewoda@fnp.org.pl, tel.: 22 845 95 48.

*Projekt SKILLS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cofnij