W dwudziestym drugim konkursie w 2018 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Adrian  Gericke z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Katedrze Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie realizował projekt pt. Protective Role of Sulodexide in Diabetes-Induced Vascular Damage of Retinal Blood Vessels we współpracy z prof. Andrzejem Bręborowiczem
 • dr n. wet. Monika Nowak-Imialek z Instytutu Friedricha Loefflera (Niemcy), która w ramach sześciomiesięcznego stypendium w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie będzie realizowała projekt pt. Novel bovine embryonic stem cell (bESC) lines and their ability to contribute to chimeric embryos we współpracy z prof. Izabelą Wocławek-Potocką
 • prof. Florian Steger z Uniwersytetu w Ulm (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego będzie realizował projekt pt. The city of Ulm – a site of memory for forced laborers of Telefunken from Łódź we współpracy z prof. Maciejem Kokoszko

W dwudziestym pierwszym konkursie w 2017 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Holm Altenbach z Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej będzie realizował projekt pt. Modelling of advanced composite materials and structural elements we współpracy z prof.Tomaszem Sadowskim
 • prof. Stefan Felsner z  Technische Universität w Berlinie (Niemcy), który w ramach pięciomiesięcznego stypendium na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagielloński w Krakowie będzie realizował projekt pt. Dimensionality Properties of Posets we współpracy z prof. Piotrem Mickiem
 • prof. Ralf Metzler z Uniwersytetu w Poczdamie (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej będzie realizował projekt pt. Generalised stochastic models and data inference we współpracy z prof. Aleksanderem Weronem

W dwudziestym konkursie w 2016 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Stefan Siegmund z Technische Universitaet w Dreźnie (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego będzie realizował projekt pt. Qualitative theory of fractional difference operators na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej we współpracy z prof. Adamem Czornikiem;
 • prof. Rainer Hillenbrand z Nanoscience Cooperative Research Center w San Sebastian w Hiszpanii. Profesor Hillenbrand w ramach 6-miesięcznego stypendium w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego będzie realizował projekt pt. Optical phenomena in directionally solidified materials investigated with scattering scanning near-field optical microscopy we współpracy z prof. Dorotą Anną Pawlak.

W dziewiętnastym konkursie w 2015 roku stypendia otrzymali:

 • doc dr Johann Jung z Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) w Hamburgu zaproszony na sześciomiesięczny pobyt w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • dr Tord Riemann z Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) w Zeuthen zaproszony na sześciomiesięczny pobyt na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prof. Michael Feig z Michigan State University zaproszony na trzymiesięczny pobyt stypendialny w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Christian Rathmann z Uniwersytetu w Hamburgu zaproszony na czteromiesięczny pobyt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

W osiemnastym konkursie w 2014 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Reinhard König z Leibniz Institute for Neurobiology zaproszony na czteromiesięczny pobyt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Ivo Rangelow z Ilmenau University of Technology zaproszony na sześciomiesięczny pobyt na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
 • prof. Peter Schmidt z Justus-Liebig-Universität w Gießen zaproszony na sześciomiesięczny pobyt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Berndt Schneider z Leibnitz Institute for the Baltic Research w Warnemünde zaproszony na sześciomiesięczny pobyt w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie
 • prof. Rainer Spurzem z University of Heidelberg i Chinese Academy of Sciences w Pekinie zaproszony na sześciomiesięczny pobyt w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie

W siedemnastym konkursie w 2013 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Eduard MUEHLE z Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münsterze zaproszony na sześciomiesięczny pobyt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN
 • prof. Rolf FEIGUTH z Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii zaproszony na trzymiesięczny pobyt na Wydziale  Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. Moritz KASSMANN z Uniwersytetu w Bielefeldzie zaproszony na czteromiesięczny pobyt na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
 • prof. Peter TALKNER z Uniwersytetu w Augsburgu zaproszony na sześciomiesięczny pobyt na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego
 • prof. Karl Ulrich KAINER z instytutu badawczego Helmholtz-Zentrum Geesthacht zaproszony na pięciomiesięczny pobyt na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej
 • prof. Manfred PFISTER z Wolnego Uniwersytetu Berlina zaproszony na pięciomiesięczny pobyt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

W szesnastej edycji konkursu, w 2012 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • dr Stefan STOLTE z Uniwersytetu w Bremie (University of Bremen, Center for Environmental Research and Sustainable Technology), zaproszony na sześciomiesięczny pobyt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • dr hab. Timo BURSTER z Uniwersytetu w Ulm (University Medical Center Ulm) zaproszony na sześciomiesięczny pobyt w  Instytucie Immunologii I Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

W piętnastej edycji konkursu, w 2011 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymał:

 • Prof. Michael Giersig (Instytut Fizyki Eksperymentalnej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie) zaproszony na 6-miesięczny pobyt na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu.

W czternastej edycji konkursu, w 2010 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Roland Boese (Wydział Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Duisburg-Essen), zaproszony na 6-miesięczny pobyt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Prof. Ingrid Brigitte Mann (Belgijski Instytut Kosmicznej Aeronomii), zaproszona na 6-miesieczny pobyt w Centrum Badań Kosmicznych PAN;
 • Prof. Anja-Verena Mudring (Wydział Chemii i Biochemii Uniwersytetu Ruhr Bochum), zaproszona na 6-miesięczny pobyt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Prof. Inge Stephan (emerytowana profesor Uniwersytetu Humboldta), zaproszona na 6-miesieczny pobyt na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W trzynastej edycji konkursu, w 2008 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Nikolaus Blin (Instytut Genetyki Człowieka Uniwersytetu w Tybindze), zaproszony na 9-miesięczny  pobyt na Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Prof. Gottfried Wilhelm Ehrenstein, emerytowany profesor Uniwersytetu w Erlangen,  zaproszony na 12-miesięczny pobyt na Politechnice Wrocławskiej

W dwunastej edycji konkursu, w 2007 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Friedrich Jegerlehner (Niemiecki Synchrotron Elektronowy), zaproszony na 12-miesięczny pobyt w Instytutcie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego;
 • Prof. Jan Harff (Uniwersytet w Rostocku), zaproszony na 12-miesięczny pobyt na Uniwersytecie Szczecińskim;
 • Prof. Lutz Niethammer (Uniwersytet w Jenie), zaproszony na 4-miesięczny pobyt w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

W jedenastej edycji konkursu, w 2006 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. dr Hartmut Fuess (Politechnika w Darmstadt), zaproszony na 4-miesięczny pobyt w Instytutcie Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Prof. dr Wolfgang Kleemann (Uniwersytet w Duisburgu), zaproszony na 12-miesięczny pobyt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego;
 • Prof. Bernd Möbius (Uniwersytet w Stuttgarcie), zaproszony na 6-miesięczny pobyt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W dziesiątej edycji konkursu, w 2005 roku, Stypendium otrzymali:

 • Prof. Manfred Göthert (Uniwersytet w Bonn), zaproszony na 6-miesięczny pobyt na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku;
 • Prof. Klaus Hahlbrock (Instytut Maxa Plancka w Köln), zaproszony na 6-miesięczny pobyt w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
 • Prof. Detlef Hommel (Uniwersytet w Bremen), zaproszony na 12-miesięczny pobyt w Instytucie Fizyki PAN oraz na Wydziale Fizyki UW;
 • Prof. Ursula Kantorczyk (Uniwersytet w Rostoku), zaproszona na 6-miesięczny pobyt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • Prof. dr Josef Speth (Forschungszentrum w Jülich i Uniwersytet w Bonn), zaproszony na 9-miesięczny pobyt w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

W dziewiątej edycji konkursu, w 2004 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Gerhard DZIUK (Uniwersytet we Fryburgu), zaproszony na 12-miesięczny pobyt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW;
 • Prof. Wolfgang HESS (Uniwersytet w Bonn), zaproszony na 4-miesięczny pobyt w Instytucie Językoznawstwa UAM;
 • Prof. Heinz KNEIP (Uniwersytet w Ratyzbonie), który został zaproszony na 6-miesięczny pobyt w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

W ósmej edycji konkursu, w roku 2003, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Ulrike Jekutsch (Ernst-Moritz-Arndt-Universität w Greifswaldzie), zaproszona na 12-miesięczny pobyt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Prof. Herbert Mayr (Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium), który został zaproszony na 5-miesięczny pobyt w Instytucie Chemii Organicznej PAN,
 • Prof. Michael Müller-Wille (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), zaproszony na 4-miesięczny pobyt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN,
 • Prof. Burkhard Scharf (UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH w Magdeburgu), zaproszony na 4-miesięczny pobyt na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

W siódmej edycji konkursu, w roku 2002, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Gerd ALBERTI z Uniwersytetu w Greifswaldzie, zaproszony na półroczny pobyt w Instytucie Biologii Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • Prof. Ernst ROECKL z Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH oraz z Uniwersytetu w Moguncji, który został zaproszony na roczny pobyt naukowy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W szóstej edycji konkursu, w roku 2001, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Horst LANGE-BERTALOT z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem na pobyt w Instytucie Nauk o Morzu na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Prof. Manfred DENKER z Uniwersytetu w Getyndze na pobyt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie,
 • Prof. Peter HÄNGGI z Uniwersytetu w Augsburgu na pobyt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego,
 • Prof. Robert Arthur SCHWARZER z Politechniki w Clausthal na pobyt w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie,
 • Prof. Karl Gerd RUDOLPH z Uniwersytetu w Lipsku na pobyt w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie.

W piątej edycji konkursu, w 2000 r., Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. GEERD H. F. DIERCKSEN z Instytutu Maksa Plancka w Garching koło Monachium na 12-miesięczny pobyt naukowy w Instytucie Fizyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu,
 • DR. KARL H. MAIER z Hahn-Meitner Institut w Berlinie na 6-miesięczny pobyt w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie.

W czwartej edycji konkursu, w 1999 r. Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. KLAUS HAFNER z Instytutu Chemii Organicznej Politechniki w Darmstadt na pobyt w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 • Prof. WALTER GLÖCKLE z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu w Bochum, który zaproszony został przez Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Prof. JOSEF KÖHRLE z Polikliniki Uniwersytetu w Wuerzburgu, który zaproszony został na pobyt naukowy do Instytutu-Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz do Akademii Medycznej w Warszawie.

W trzeciej edycji konkursu, w 1998 r. Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Hans Bufler z Uniwersytetu w Stuttgarcie, na pobyt w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, oraz w Instytucie Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Prof. Fritz Haake z Uniwersytetu w Essen na pobyt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Prof. Kolumban Hutter z Politechniki w Darmstadt, który zaproszony został do Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 • Prof. Rainer Kassing z Uniwersytetu w Kassel na pobyt naukowy w Instytucie Technologii Elektronowej na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej,
 • Prof. Rainer M. Lieder z Instytutu Fizyki Jądrowej w Julich, który zaproszony został przez Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Prof. Hans Guenther Natke z Uniwersytetu w Hannowerze na pobyt naukowy w Instytucie Mechaniki Stosowanej na Politechnice Poznańskiej.

W drugiej edycji konkursu w 1997 r. Honorowe Stypendium zostało przyznane:

 • Prof. Dietmarowi Grossowi z Instytutu Mechaniki Politechniki w Darmstadt na półroczny pobyt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.

W 1996 r. laureatem został:

 • Prof. Dieter Fick z Uniwersytetu w Marburgu, który otrzymał stypendium na 6-miesięczny pobyt naukowy w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku.
Cofnij