W dwudziestym piątym konkursie (edycja 2021) stypendia otrzymali:

 • Prof. Dr. Wolfgang Domcke z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, który w ramach trzymiesięcznego pobytu naukowego w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie będzie realizował projekt pt. ?Computational exploration of the reaction mechanisms involved in photoinduced water oxidation and hydrogen evolution with carbon nitrides? we współpracy z prof. Andrzejem Sobolewskim.
 • Prof. Dr. Gerd Röpke z Uniwersytetu w Rostock, który w ramach sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Uniwersytecie Wrocławskim będzie realizował projekt pt. ?Few-body correlations and clusters in hot and dense nuclear matter? we współpracy z prof. Davidem Blaschke.
 • Dr. Shrikrishnan Sankaran z Instytutu Nowych Materiałów w Leibniz, który w ramach trzymiesięcznego pobytu naukowego w Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach będzie realizował projekt pt. ?Finding the way: Bacterial motility in 3D hierarchical architectures? we współpracy z dr Małgorzatą Włodarczyk-Biegun.
 • Prof. Dr. iur. Michael Stürner z Uniwersytetu w Konstancji, który w ramach sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie realizował projekt pt. ?The Private International Law Dimension of Corporate Social Responsibility? we współpracy z prof. Arkadiuszem Wudarskim.

W dwudziestym czwartym konkursie w 2020 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Jürgen Kurths z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu, który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego w Katedrze Dynamiki Politechniki Łódzkiej będzie realizował projekt pt. ?Undertaking chimera states in coupled mechanical oscillators? we współpracy z prof. Tomaszem Kapitaniakiem
 • prof. Gerd Meyer z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie, który w ramach sześciomiesięcznego stypendium w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii Sieci Badawczej Łukasiewicz będzie realizował projekt pt. ?Light converting layers? we współpracy z prof. Alicją Bachmatiuk
 • dr Grzegorz Rossolinski-Liebe z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego, który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego w Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filologii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie będzie realizował projekt pt. ?Polish City Mayors and the Administration of the General Government: Holocaust, Occupation, and Collaboration? we współpracy z prof. Barbarą Engelking

W dwudziestym trzecim konkursie w 2019 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Hermann Ehrlich z TU Bergakademie Freiberg (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej będzie realizował projekt pt. Study of the preconditions for organization of a National Laboratory of Extreme Biomimetics (NLEXB) in Poland we współpracy z prof. Teofilem Jesionowskim
 • prof. Hans Geissel z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen (Niemcy), który w ramach sześciomiesięcznego stypendium w Narodowym Centrum Badań Jądrowych  będzie realizował projekt pt. Novel Research with Short-lived Nuclei we współpracy z prof. Zygmuntem Patykiem
 • prof. Carola Hilmes z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), która podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego będzie realizowała projekt pt. Women?s Everyday Life in the Ghetto of Lodz. Remembrances & Records of Lucille Eichengreen, Chava Rosenfarb, and Irene Hauser we współpracy z prof. Joanną Jabłkowską

W dwudziestym drugim konkursie w 2018 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Adrian  Gericke z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Katedrze Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie realizował projekt pt. Protective Role of Sulodexide in Diabetes-Induced Vascular Damage of Retinal Blood Vessels we współpracy z prof. Andrzejem Bręborowiczem
 • dr n. wet. Monika Nowak-Imialek z Instytutu Friedricha Loefflera (Niemcy), która w ramach sześciomiesięcznego stypendium w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie będzie realizowała projekt pt. Novel bovine embryonic stem cell (bESC) lines and their ability to contribute to chimeric embryos we współpracy z prof. Izabelą Wocławek-Potocką
 • prof. Florian Steger z Uniwersytetu w Ulm (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego będzie realizował projekt pt. The city of Ulm ? a site of memory for forced laborers of Telefunken from Łódź we współpracy z prof. Maciejem Kokoszko

W dwudziestym pierwszym konkursie w 2017 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Holm Altenbach z Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej będzie realizował projekt pt. Modelling of advanced composite materials and structural elements we współpracy z prof.Tomaszem Sadowskim
 • prof. Stefan Felsner z  Technische Universität w Berlinie (Niemcy), który w ramach pięciomiesięcznego stypendium na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagielloński w Krakowie będzie realizował projekt pt. Dimensionality Properties of Posets we współpracy z prof. Piotrem Mickiem
 • prof. Ralf Metzler z Uniwersytetu w Poczdamie (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej będzie realizował projekt pt. Generalised stochastic models and data inference we współpracy z prof. Aleksanderem Weronem

W dwudziestym konkursie w 2016 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Stefan Siegmund z Technische Universitaet w Dreźnie (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego będzie realizował projekt pt. Qualitative theory of fractional difference operators na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej we współpracy z prof. Adamem Czornikiem;
 • prof. Rainer Hillenbrand z Nanoscience Cooperative Research Center w San Sebastian w Hiszpanii. Profesor Hillenbrand w ramach 6-miesięcznego stypendium w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego będzie realizował projekt pt. Optical phenomena in directionally solidified materials investigated with scattering scanning near-field optical microscopy we współpracy z prof. Dorotą Anną Pawlak.

W dziewiętnastym konkursie w 2015 roku stypendia otrzymali:

 • doc dr Johann Jung z Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) w Hamburgu zaproszony na sześciomiesięczny pobyt w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • dr Tord Riemann z Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) w Zeuthen zaproszony na sześciomiesięczny pobyt na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prof. Michael Feig z Michigan State University zaproszony na trzymiesięczny pobyt stypendialny w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Christian Rathmann z Uniwersytetu w Hamburgu zaproszony na czteromiesięczny pobyt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

W osiemnastym konkursie w 2014 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Reinhard König z Leibniz Institute for Neurobiology zaproszony na czteromiesięczny pobyt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Ivo Rangelow z Ilmenau University of Technology zaproszony na sześciomiesięczny pobyt na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
 • prof. Peter Schmidt z Justus-Liebig-Universität w Gießen zaproszony na sześciomiesięczny pobyt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Berndt Schneider z Leibnitz Institute for the Baltic Research w Warnemünde zaproszony na sześciomiesięczny pobyt w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie
 • prof. Rainer Spurzem z University of Heidelberg i Chinese Academy of Sciences w Pekinie zaproszony na sześciomiesięczny pobyt w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie

W siedemnastym konkursie w 2013 roku stypendia otrzymali:

 • prof. Eduard MUEHLE z Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münsterze zaproszony na sześciomiesięczny pobyt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN
 • prof. Rolf FEIGUTH z Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii zaproszony na trzymiesięczny pobyt na Wydziale  Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. Moritz KASSMANN z Uniwersytetu w Bielefeldzie zaproszony na czteromiesięczny pobyt na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
 • prof. Peter TALKNER z Uniwersytetu w Augsburgu zaproszony na sześciomiesięczny pobyt na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego
 • prof. Karl Ulrich KAINER z instytutu badawczego Helmholtz-Zentrum Geesthacht zaproszony na pięciomiesięczny pobyt na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej
 • prof. Manfred PFISTER z Wolnego Uniwersytetu Berlina zaproszony na pięciomiesięczny pobyt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

W szesnastej edycji konkursu, w 2012 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • dr Stefan STOLTE z Uniwersytetu w Bremie (University of Bremen, Center for Environmental Research and Sustainable Technology), zaproszony na sześciomiesięczny pobyt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • dr hab. Timo BURSTER z Uniwersytetu w Ulm (University Medical Center Ulm) zaproszony na sześciomiesięczny pobyt w  Instytucie Immunologii I Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

W piętnastej edycji konkursu, w 2011 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymał:

 • Prof. Michael Giersig (Instytut Fizyki Eksperymentalnej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie) zaproszony na 6-miesięczny pobyt na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu.

W czternastej edycji konkursu, w 2010 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Roland Boese (Wydział Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Duisburg-Essen), zaproszony na 6-miesięczny pobyt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Prof. Ingrid Brigitte Mann (Belgijski Instytut Kosmicznej Aeronomii), zaproszona na 6-miesieczny pobyt w Centrum Badań Kosmicznych PAN;
 • Prof. Anja-Verena Mudring (Wydział Chemii i Biochemii Uniwersytetu Ruhr Bochum), zaproszona na 6-miesięczny pobyt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Prof. Inge Stephan (emerytowana profesor Uniwersytetu Humboldta), zaproszona na 6-miesieczny pobyt na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W trzynastej edycji konkursu, w 2008 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Nikolaus Blin (Instytut Genetyki Człowieka Uniwersytetu w Tybindze), zaproszony na 9-miesięczny  pobyt na Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Prof. Gottfried Wilhelm Ehrenstein, emerytowany profesor Uniwersytetu w Erlangen,  zaproszony na 12-miesięczny pobyt na Politechnice Wrocławskiej

W dwunastej edycji konkursu, w 2007 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Friedrich Jegerlehner (Niemiecki Synchrotron Elektronowy), zaproszony na 12-miesięczny pobyt w Instytutcie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego;
 • Prof. Jan Harff (Uniwersytet w Rostocku), zaproszony na 12-miesięczny pobyt na Uniwersytecie Szczecińskim;
 • Prof. Lutz Niethammer (Uniwersytet w Jenie), zaproszony na 4-miesięczny pobyt w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

W jedenastej edycji konkursu, w 2006 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. dr Hartmut Fuess (Politechnika w Darmstadt), zaproszony na 4-miesięczny pobyt w Instytutcie Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Prof. dr Wolfgang Kleemann (Uniwersytet w Duisburgu), zaproszony na 12-miesięczny pobyt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego;
 • Prof. Bernd Möbius (Uniwersytet w Stuttgarcie), zaproszony na 6-miesięczny pobyt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W dziesiątej edycji konkursu, w 2005 roku, Stypendium otrzymali:

 • Prof. Manfred Göthert (Uniwersytet w Bonn), zaproszony na 6-miesięczny pobyt na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku;
 • Prof. Klaus Hahlbrock (Instytut Maxa Plancka w Köln), zaproszony na 6-miesięczny pobyt w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
 • Prof. Detlef Hommel (Uniwersytet w Bremen), zaproszony na 12-miesięczny pobyt w Instytucie Fizyki PAN oraz na Wydziale Fizyki UW;
 • Prof. Ursula Kantorczyk (Uniwersytet w Rostoku), zaproszona na 6-miesięczny pobyt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • Prof. dr Josef Speth (Forschungszentrum w Jülich i Uniwersytet w Bonn), zaproszony na 9-miesięczny pobyt w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

W dziewiątej edycji konkursu, w 2004 roku, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Gerhard DZIUK (Uniwersytet we Fryburgu), zaproszony na 12-miesięczny pobyt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW;
 • Prof. Wolfgang HESS (Uniwersytet w Bonn), zaproszony na 4-miesięczny pobyt w Instytucie Językoznawstwa UAM;
 • Prof. Heinz KNEIP (Uniwersytet w Ratyzbonie), który został zaproszony na 6-miesięczny pobyt w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

W ósmej edycji konkursu, w roku 2003, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Ulrike Jekutsch (Ernst-Moritz-Arndt-Universität w Greifswaldzie), zaproszona na 12-miesięczny pobyt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Prof. Herbert Mayr (Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium), który został zaproszony na 5-miesięczny pobyt w Instytucie Chemii Organicznej PAN,
 • Prof. Michael Müller-Wille (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), zaproszony na 4-miesięczny pobyt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN,
 • Prof. Burkhard Scharf (UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH w Magdeburgu), zaproszony na 4-miesięczny pobyt na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

W siódmej edycji konkursu, w roku 2002, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Gerd ALBERTI z Uniwersytetu w Greifswaldzie, zaproszony na półroczny pobyt w Instytucie Biologii Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • Prof. Ernst ROECKL z Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH oraz z Uniwersytetu w Moguncji, który został zaproszony na roczny pobyt naukowy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W szóstej edycji konkursu, w roku 2001, Polskie Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Horst LANGE-BERTALOT z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem na pobyt w Instytucie Nauk o Morzu na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Prof. Manfred DENKER z Uniwersytetu w Getyndze na pobyt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie,
 • Prof. Peter HÄNGGI z Uniwersytetu w Augsburgu na pobyt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego,
 • Prof. Robert Arthur SCHWARZER z Politechniki w Clausthal na pobyt w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie,
 • Prof. Karl Gerd RUDOLPH z Uniwersytetu w Lipsku na pobyt w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie.

W piątej edycji konkursu, w 2000 r., Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. GEERD H. F. DIERCKSEN z Instytutu Maksa Plancka w Garching koło Monachium na 12-miesięczny pobyt naukowy w Instytucie Fizyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu,
 • DR. KARL H. MAIER z Hahn-Meitner Institut w Berlinie na 6-miesięczny pobyt w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie.

W czwartej edycji konkursu, w 1999 r. Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. KLAUS HAFNER z Instytutu Chemii Organicznej Politechniki w Darmstadt na pobyt w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 • Prof. WALTER GLÖCKLE z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu w Bochum, który zaproszony został przez Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Prof. JOSEF KÖHRLE z Polikliniki Uniwersytetu w Wuerzburgu, który zaproszony został na pobyt naukowy do Instytutu-Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz do Akademii Medycznej w Warszawie.

W trzeciej edycji konkursu, w 1998 r. Honorowe Stypendium otrzymali:

 • Prof. Hans Bufler z Uniwersytetu w Stuttgarcie, na pobyt w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, oraz w Instytucie Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Prof. Fritz Haake z Uniwersytetu w Essen na pobyt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Prof. Kolumban Hutter z Politechniki w Darmstadt, który zaproszony został do Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 • Prof. Rainer Kassing z Uniwersytetu w Kassel na pobyt naukowy w Instytucie Technologii Elektronowej na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej,
 • Prof. Rainer M. Lieder z Instytutu Fizyki Jądrowej w Julich, który zaproszony został przez Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Prof. Hans Guenther Natke z Uniwersytetu w Hannowerze na pobyt naukowy w Instytucie Mechaniki Stosowanej na Politechnice Poznańskiej.

W drugiej edycji konkursu w 1997 r. Honorowe Stypendium zostało przyznane:

 • Prof. Dietmarowi Grossowi z Instytutu Mechaniki Politechniki w Darmstadt na półroczny pobyt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.

W 1996 r. laureatem został:

 • Prof. Dieter Fick z Uniwersytetu w Marburgu, który otrzymał stypendium na 6-miesięczny pobyt naukowy w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku.
Cofnij