Imię i nazwisko laureataDziedzinaJednostkaTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
Dr Angelika Baranowska-ŁączkowskaChemia kwantowa /chemia komputerowaUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Matematyki, Fizyki i TechnikiEfficient property-oriented basis sets and substantial reduction of computing cost: optical rotation, circular dichroism and nuclear magnetic resonance248 000
Dr Iwona Bukowska-OśkoMedycyna /choroby zakaźneWarszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem StomatologicznymIdentification of an infectious agents in patients with encephalitis of unknown etiology280 000
Dr Katarzyna Kalita-BykowskaNeurobiologiaInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w WarszawieRole of Lipocalin 2 in the structural plasticity of neurons280 000
Dr Agnieszka KolanoBiologia komórkiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieThe role of the TET proteins in zebrafish280 000
Dr Joanna KolmasFarmacja /nauki materiałoweWarszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział FarmaceutycznyInfluence of co-substitution of manganese and carbonates, silicates or selenites on the structure, physicochemical and biological properties of nanocrystalline hydroxyapatite280 000
Dr Anna Kozanecka-SzmigielNauki materiałowe /optykaPolitechnika Warszawska, Wydział FizykiNovel polymers for applications in photonics280 000
Dr Agnieszka KyziołChemia/ nauki materiałoweUniwersytet Jagielloński, Wydział ChemiiAlginate/chitosan core-shell beads with bioactive functionalities233 175
Dr Agnieszka ŁawrynowiczNauki obliczeniowe /informatykaPolitechnika Poznańska, Wydział InformatykiLearning and Evolving Ontologies from Linked Open Data (LeoLOD)279 180
Dr Iwona ŁugowskaMedycyna /onkologiaCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Clinical Decision Support System for Oncology240 000
Dr Anna MalikBiologia komórkiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieRole of S6-kinase interaction with µ-adaptin in clathrin-mediated endocytosis and its implications for pathology of tuberous sclerosis210 000
Dr Katarzyna PustelnyMikrobiologiaUniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i BiotechnologiiReleased to cut – characterization of extracellular proteases from Staphylococcus pseudintermedius256 300
Dr Olga ShekhovtsovaFizyka cząstek elementarnych /komputerowa
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w KrakowieDevelopment and application of algorithms for analysis and interpretation of experimental data of multidimensional nature. Case of tau decay data at B-factories and predictions of Resonance Chiral Theory deduced from QCD279 500
Dr Katarzyna Suski-GrabowskiBiologia molekularnaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN w WarszawieInvolvement of the non-catalytic Pol32 subunit of DNA polymerase delta in the polymerase switching mechanisms279 992
Dr Anna WajlerNauki materiałowe /elektronikaInstytut Technologii Materiałów Elektronicznych w WarszawiePreparation and properties of translucent barium titanate ceramics275 900
Dr Anna WoźniakMedycyna/okulistykaUniwersytet Medyczny w Lublinie, I Wydział Lekarski z Oddziałem StomatologicznymThe role of Tryptophan and its metabolites in physiology and pathology of ocular surface266 000
Cofnij