Imię i nazwiskoInstytucjaRok kwalifikacji do Programu
dr Aneta BalcerczykUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska2014
dr inż. Dorota BociągaPolitechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny2014
dr hab. Małgorzata DajnowiczUniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny2014
dr Magda Dubińska-MagieraUniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych2014
dr hab. n. med. Jakub FichnaUniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski2014
dr Małgorzata FirczukWarszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym2014
dr Piotr FitaUniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki2014
dr Agnieszka Gałka-KozakUniwersytet Gdański, Wydział Biologii2014
dr Irena GrześUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt2014
dr Ewa HamanUniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii2014
dr Łukasz JochemczykUniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii2014
dr Michał ŁuczewskiUniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii2014
dr Marta Migocka-PatrzałekUniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych2014
dr Dominika PolkowskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii2014
dr hab. Tomasz PuzynUniwersytet Gdański, Wydział Chemii2014
dr inż. Cezary SamojłowiczUniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki2014
dr Mateusz StrzeleckiUniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska2014
dr Maciej BernattUniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania2015
Prof. dr hab. Janusz BujnickiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie2015
dr inż Marta GrodzikSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach2015
dr Piotr KolenderskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2015
dr Michał KomorowskiInstytut Podstawowych Problemów Techniki PAN2015
dr Magdalena Łabieniec-WatałaUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska2015
dr Magdalena StobińskaUniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki2015
dr Łukasz TanajewskiUniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych2015
dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka
Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym2015
dr Joanna KolmasWarszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny2015
dr Michalina KosiorekInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie2015
dr hab. Monika Agnieszka Kusiak
Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie2015
dr n. med. inż. Piotr MrówkaWarszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu2015
dr Marcin NapiórkowskiUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki2015
dr hab. n. med. Anna Skoczyńska
Narodowy Instytut Leków w Warszawie2015
dr Marta SzabatUniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum - Wydział Nauk o Zdrowiu2015
dr hab. inż. Mateusz ŚmietanaPolitechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych2015
Cofnij