Imię i nazwiskoPrzyjazd zMiejsce realizacji projektuTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
Dr Jarosław Cendrowski (kierownik projektu)Spanish National Cancer Research Center (CNIO), HiszpaniaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieRola kompleksu białkowego ESCRT-I w metabolizmie aminokwasów i lipidów w kontekście dojrzewania czerwonych krwinek799 970
Dr Aleksander M. Grabiec (kierownik projektu)University of Manchester, Wielka BrytaniaUniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i BiotechnologiiEpigenetyka paradontozy: regulacja systemu acetylacji białek gospodarza jako istotny element w rozwoju choroby i potencjalny cel terapii chorób przyzębia798 549
Dr Bartłomiej Graczykowski (kierownik projektu)ICN2: Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology, HiszpaniaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczneKryształy fononiczne do zastosowań w nano-urządzeniach kontrolujących przepływ ciepła i dźwięku687 790
Dr Anna Hoser (kierownik projektu)University of Copenhagen, DaniaUniwersytet Warszawski, Wydział ChemiiNowe metody analizy danych rentgenowskich źródłem właściwości termodynamicznych dla modelowych układów polimorficznych638 462
Dr Michał Karpiński (kierownik projektu)Department of Physics, University of Oxford, Wielka BrytaniaUniwersytet Warszawski, Wydział FizykiKontrola spektralno-czasowego splątania kwantowego za pomocą szybkozmiennej czasowej modulacji fazy753 270
Dr Przemysław Malinowski (kierownik projektu)Albert Ludwig University of Freiburg, NiemcyUniwersytet Warszawski, Centrum Nowych TechnologiiSole kationów metali przejściowych i anionów słabo koordynujących jako modelowe układy aktywujące podtlenek azotu i halogenoalkany772 330
Dr Marcin Pilipczuk (kierownik projektu)Simons Institute for Theory of Computing, Berkeley, USAUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiNajnowsze trendy w kernelizacji: teoria oraz eksperymentalna ewaluacja597 866
Dr Oskar Skibski (kierownik projektu)Kyushu University, JaponiaUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiMiary centralności - od teorii do aplikacji796 260
Dr Karolina Słowik (kierownik projektu)Karlsruher Institut für Technologie, NiemcyUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejKontrolowane wzmocnienie i interferencja przejść kwantowych w cząsteczkach z udziałem nanostruktur metalicznych468 842
Dr Maja Sochalska (kierownik projektu)Medical University of Innsbruck, AustriaUniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i BiotechnologiiDeregulacja apoptozy neutrofili jako potencjalny mechanizm leżący u podstaw patofizjologii paradontozy800 000
Dr Anna Beroun (kierownik projektu)European Neuroscience Institute, Getynga, NiemcyInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w WarszawieUzależniony mózg: mapowanie neuronalnych korelatów nawrotu alkoholowego799 780
Dr inż. Mirosław Werwiński (kierownik projektu)Uppsala University, SzwecjaInstytut Fizyki Molekularnej PAN w PoznaniuWpływ nieporządku chemicznego na własności wybranych magnesów trwałych niezawierających pierwiastków ziem rzadkich799 360
Dr inż. Jan Wróbel (kierownik projektu)Culham Centre for Fusion Energy, Wielka BrytaniaPolitechnika Warszawska, Wydział Inżynierii MateriałowejModelowanie ab-initio stabilności fazowej i właściwości stopów o wysokiej entropii799 420

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij