W edycji 2012 przyznano 10 stypendiów KOLUMB. Stypendia otrzymali:

 1. dr Anna Baranowska-Rataj ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – na roczny staż w Wiedeńskim Instytucie Demograficznym Austriackiej Akademii Nauk;
 2. dr Olga Białostocka – na 6-miesięczny staż na Wydziale Sztuki Egipskiej w The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku;
 3. dr Sławomir Boncel z Politechniki Śląskiej w Gliwicach – na roczny staż na Wydziale Nauki o Materiałach i Metalurgii Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii;
 4. dr Monika Kowalczyk – na roczny staż w The Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology  oraz na University od Harvard w Cambridge, USA;
 5. dr Krzysztof Krawczyk z Uniwersytetu Warszawskiego – na roczny staż na Wydziale Matematyki i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Groningen w Holandii;
 6. dr Paweł Parys z Uniwersytetu Warszawskiego – na 9-miesięczny staż w Laboratoire d’Informatique Algorithmique: Fondements et Applications CNRS w Paryżu;
 7. dr Tomasz Sowiński z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie – na 9-miesięczny staż w Instytucie Fotoniki w Casteldefels w Barcelonie;
 8. dr Łukasz Szyrwiel z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego – na 9-miesięczny staż w Laboratory of Bioinorganic Analytical and Environmental Chemistry CNRS we Francji;
 9. dr Łukasz Świech na roczny staż w The Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology  oraz na University od Harvard w Cambridge, USA;
 10. dr Wojciech Wystrychowski ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – na 6-miesięczny staż w Stanford University School of Medicine, USA.

 

W 2011 roku, w dwóch edycjach programu, przyznano 11 stypendiów KOLUMB. Otrzymali je:

 1. dr Grzegorz Cema z Politechniki Śląskiej – na 6-miesięczny staż w Gottfried Wilhelm Leibniz University w Hanowerze;
 2. dr Paweł Migasiewicz na roczny staż w Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu;
 3. dr Marcin Sabok z Instytutu Matematycznego PAN – na 6-miesięczny staż w Fields Institute for Research in Mathematical Sciences w Kanadzie;
 4. dr Tomasz Tiuryn z Uniwersytetu Warszawskiego –  na 10-miesięczny staż w Oxford University w Wielkiej Brytanii;
 5. dr Robert Zaleśny z Politechniki Wrocławskiej – na roczny staż w KTH Royal Institute of Technology w Szwecji;
 6. dr Wojciech Bury z Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej – na roczny staż w Northwestern University w USA;
 7. dr Paweł Kudela z Zakładu Mechaniki Struktur Inteligentnych Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku – na roczny staż w Stanford University w USA;
 8. dr Anna Lasek z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM  – na 6-miesięczny staż w Berlin Freie Universitaet w Niemczech;
 9. dr Artur Andrzej Obłuski – na roczny staż w The Oriental Institute of the University of Chicago w USA;
 10. dr Szymon Pustelny z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego  – na roczny staż w Berkeley University of California w USA;
 11. dr Paulina Suchanek z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego – na roczny staż w DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) Theory Group w Niemczech.

 

W 2010 roku, w dwóch edycjach programu, przyznano 15 stypendiów KOLUMB. Otrzymali je:

 1. dr Wojciech Chaładaj z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie – na roczny staż na University of Illinois at Urbana-Champaign (USA),
 2. dr Krzysztof Cichy z Wydziału Fizyki UAM – na roczny staż w DESY – Deutsches Elektronen-Synchrotron (Niemcy),
 3. dr Mikołaj Czajkowski z Wydziału Ekonomii UW – na roczny staż na Univeristy of Califonia, San Diego (USA),
 4. dr Mirosław Janowski z Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie  – na roczny staż w Johns Hopkins University School of Medicine (USA),
 5. dr Przemysław Małkiewicz z Instytutu Problemów Jądrowych w Warszawie – na roczny staż na Pennsylvania State University (USA),
 6. dr Piotr Michaluk z Instytut Biologii Doświadczalnej PAN – na roczny staż w Univeristy College of London (Wlk. Brytania),
 7. dr Beata Nowakowska z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie – na roczny staż na Catholic University of Leuven (Belgia),
 8. dr Teodozja Rzeuska z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie – na roczny staż na Freie Universitaet Berlin (Niemcy),
 9. dr Maciej Borodzik z Uniwersytetu Warszawskiego ? na 8-miesięczny staż w Hungarian Academy of Science (Węgry),
 10. dr Ireneusz Grulkowski z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – na roczny staż w  Massachusetts Institute of Technology (USA),
 11. dr Dagmara Hering z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku –  na roczny staż w Baker IDI Heart and Diabetes Institute (Australia),
 12. dr Marcin Jasiński z Uniwersytetu Łódzkiego – na roczny staż w Freie Universitat Berlin (Niemcy),
 13. dr Krzysztof Kazimierczuk z Uniwersytetu Warszawskiego –  na 7-miesięczny staż w University of Gothenburg (Szwecja),
 14. dr Wojciech Michowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej – na roczny staż w Dana-Farber Cancer Institute (USA),
 15. dr Dominik Mierzejewski z Uniwersytetu Łódzkiego – na 10-miesięczny staż w Chinese Academy of Social Science (Chiny).

 

W 2009 r. przyznano 11 stypendiów. Otrzymali je:

 1. dr Łukasz Albrecht z Instytutu Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej – na roczny staż w Department of Chemistry, Aarhus University (Dania);
 2. dr Adam Bzdak z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN – na roczny staż w Lawrence Berkeley National Laboratory (USA);
 3. dr Łukasz Dobrzycki z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – na roczny staż w Departament of Chemistry, University of Duisburg ? Essen (Niemcy);
 4. dr Agnieszka Kaczor z Katedry i Zakładu Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – na roczny staż w Computer Aided Drug Design Laboratory, Pompeu Fabra University w Barcelonie oraz w Barcelona Biomedical Research Park (Hiszpania);
 5. dr Karol Kamiński z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Białymstoku – na roczny staż w Cardiovascular Division Department, Medicine Harvard Medical School (USA);
 6. dr Wiesław Laskowski z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego – na 6-miesięczny staż w Faculty of Physics, Ludwig-Maximilians-University of Munich (Niemcy);
 7. dr Bartosz Lewandowski z Instytutu Chemii Organicznej PAN – na roczny staż w School of Chemistry University of Edinburgh (Wielka Brytania);
 8. dr Stanisław Meyer z Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – na 5-miesięczny staż w National Institute of Japanese Studies, White Rose East Asia Centre, University of Sheffield (Wielka Brytania);
 9. dr Piotr Przytycki z Instytutu Matematycznego PAN – na 10-miesięczny staż w Department of Mathematics University of Illinois at Urbana-Champaign (USA);
 10. dr Krzysztof Rębała z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku – na 6-miesięczny staż w Institute of Evolutionary Biology, Spanish National Research Council (CSIC) oraz Pompeu Fabra University w Barcelonie (Hiszpania);
 11. dr Jarosław Źrałka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – na 7-miesięczny staż w Department of Anthropology,  University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology (USA).

 

W 2008 roku przyznano 15 stypendiów. Otrzymali je:

 1. dr Anna Ajduk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego –  na roczny staż w Wellcome Trust/Cancer Research UK Gurdon Institute, University of Cambridge (Wielka Brytania);
 2. dr Aneta Balcerczyk z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego – na roczny staż w Baker Medical Research Institute (Australia);
 3. dr Anna Brożek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego – na roczny staż w Universitaet Salzburg (Austria);
 4. dr Magdalena Chmara z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Akademii Medycznej w Gdańsku – na roczny staż w Department of Human Genetics, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia);
 5. dr Mariusz Golecki z Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego –  na 9-miesięczny staż w Faculty of Law University of Cambridge (Wielka Brytania);
 6. dr Magdalena Kasprowicz z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej – na roczny staż w Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge Clinical School (Wielka Brytania);
 7. dr Sebastian Tomasz Kołodziejczyk z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego – na 10-miesięczny staż w Faculty of Philosophy, The City University of New York (USA);
 8. dr Mariusz Lamentowicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – na roczny staż w Ecole Polytechnigue Fédérale de Lausanne (Szwajcaria);
 9. dr Maria Marcinkowska-Rosół z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego – na 9-miesięczny staż w Universitaet Trier (Niemcy);
 10. dr Marek Niedoszytko z Kliniki Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku – na roczny staż w Department of Allergology, University Medical Center Groningen (Holandia);
 11. dr Maciej Olszewski z Zakładu Biologii Molekularnej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – na roczny staż w National Heart, Lung and Blood Institute, National Institutes of Health (USA);
 12. dr Taras Palasyuk z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk – na roczny staż w Max-Planck Institute for Chemistry – Otto-Hahn Institute (Niemcy);
 13. Dr Magdalena Rembowska-Płuciennik z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk – na 6-miesięczny staż w Faculty of English, University of Cambridge (Wielka Brytania);
 14. dr Marcin Von Grotthuss z Instytutu Bioinfobank w Poznaniu – na roczny staż w University of California, Irvine (USA);
 15. dr Andrzej Wereszczyński z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – na 8-miesięczny staż w Niels Bohr Institute University of Copenhagen (Dania).

 

W 2007 roku przyznano 15 stypendiów. Otrzymali je:

 1. dr Dominik Antonowicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika –  na 10-miesięczny staż w Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), University of Twente (Holandia), podczas którego będzie się zajmował wieloaspektową analizą roli szkolnictwa wyższego w społeczeństwie opartym na wiedzy;
 2. dr Marcin Binkowski z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Uniwersytetu Śląskiego – na roczny staż w Institute of Orthopaedics & Musculoskeletal Science, University College London (Wielka Brytania), który wykorzysta na prace nad nową innowacyjną metodą badania mikrostruktury tkanki kostnej w celu oceny stopnia jej mineralizacji – obrazowanej z wykorzystaniem ilościowej tomografii wysokiej rozdzielczości;
 3. dr Janusz Ciuciura z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego – na 10-miesięczny staż w Centre for Logic and Philosophy of Science, Universiteit Gent (Belgia), gdzie będzie realizował projekt badawczy poświęcony logikom tolerującym sprzeczność (w szczególności logice dyskusyjnej);
 4. dr Tomasz Dziedzic z Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – na roczny staż w Institut für Neuropathologie, Georg-August-Universität Göttingen (Niemcy), którego celem jest określenie roli białka tau i beta-amyloidu w uszkodzeniu neuronów u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym;
 5. dr Łucja Fostowicz-Frelik z Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie- na roczny staż w Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh (USA), który będzie poświęcony zagadnieniom pochodzenia, pokrewieństw oraz przystosowań funkcjonalnych wymarłych zajęczaków Ameryki Północnej;
 6. dr Krzysztof Giannopoulos z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie – na roczny staż w Labor für Tumorimmunologie, Universitätsklinikum Ulm (Niemcy), który podczas stażu będzie realizował badania dotyczące identyfikacji nowych celów dla immunoterapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową;
 7. dr Tomasz Jeż z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego – na roczny staż w Istitutum Historicum Societatis Jesu, Rzym (Włochy), gdzie będzie prowadził badania kultury muzycznej środowisk jezuickich na terenie Śląska w czasach przed kasatą (1581-1776);
 8. dr Bartosz Karaszewski z Kliniki Neurologii Dorosłych Akademii Medycznej w Gdańsku – na roczny staż w  Division of Clinical Neurosciences, Brain Imaging Research Centre, University of Edinburgh (Wielka Brytania), który wykorzysta na badania nad znaczeniem określonych białek mitochondrialnych, reakcji zapalnych i temperatury tkanki nerwowej w neuroprotekcji w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu – na poziomie doświadczalnym i klinicznym;
 9. dr Tomasz Pańczyk z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie – na roczny staż w Department of Chemistry, University of Cambridge (Wielka Brytania), podczas którego będzie realizował projekt opracowywania modelu teoretycznego służącego do interpretacji danych doświadczalnych kinetyki i ciepła adsorpcji gazów na powierzchniach ciał stałych;
 10. dr Małgorzata Pilot z Muzeum i Instytutu Zoologii  PAN w Warszawie – na roczny staż w School of Biological and Biomedical Sciences, University of Durham (Wielka Brytania), który poświęci badaniom porównawczym nad wpływem czynnikow ekologicznych i behawioralnych na genetyczną strukturę populacji u bardzo mobilnych ssaków lądowych i morskich: wilka i orki.
 11. dr inż. Marcin Szpulak z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej – na roczny staż w Institut Fresnel CNRS w Marsylii (Francja), podczas którego zajmie się badaniem zjawisk optyki nieliniowej w światłowodach fotonicznych;
 12. dr Sebastian Szybka z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – na 9-miesięczny staż w Département de Physique Théorigue,  Université de Geneve  (Szwajcaria), gdzie będzie realizował badania mające na celu wyjaśnienie związku pomiędzy zaburzeniami w modelu kosmologicznym a ciemną energią i obserwowaną akceleracją ekspansji Wszechświata;
 13. dr Ireneusz Weymann z Zakładu Fizyki Mezoskopowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – na roczny staż w Institute of Physics, Budapest University of Technology and Economics (Węgry), którego przedmiotem będzie analiza transportu elektronowego przez układy sprzężonych kropek kwantowych przy pomocy metod numerycznej grupy renormalizacji;
 14. dr Jarosław Zalewski z Instytutu Kardiologii Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II –  na roczny staż w Department of Cardiovascular Medicine, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), poświęcony projektowi, którego celem jest określenie związku pomiędzy wielkością strefy o nieprawidłowej reperfuzji mierzoną za pomocą rezonansu magnetycznego a właściwościami skrzepu u pacjentów z zawałem serca leczonych metodą angioplastyki wieńcowej.

Stypendium finansowane z przekazanych FNP środków funduszu „Maria Skłodowska-Curie Joint Fund II” otrzymał:

15. dr Piotr Kwiatkowski z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie – na roczny staż w Department of Chemistry, Princeton University (USA), który zamierza poświęcić badaniu asymetrycznych reakcji kaskadowych wobec organokatalizatorów oraz ich wykorzystaniu w syntezie produktów naturalnych.

 

W 2006 roku przyznano 19 stypendiów. Otrzymali je:

 1. dr Tomasz Czyszanowski z Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej – na roczny staż w Department of Applied Physics and Photonics, Vrije Universiteit Brussels (Belgia), podczas którego zajmie się optymalizacją laserów półprzewodnikowych z kryształem fotonicznym;
 2. dr Anna Dubiec z Zakładu Ornitologii PAN w Gdańsku – na roczny staż w Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University w Cambridge (USA), gdzie będzie realizowała badania dotyczące roli genów głównego układu zgodności tkankowej (MHC) w wyborze partnera u ptaków na przykładzie dziwonii ogrodowej;
 3. dr Dorota Dworakowska z Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku – na roczny staż w Barts and The London, Queen Mary?s School of Medicine and Dentistry w Londynie (Wielka Brytania), który wykorzysta na badania zaburzeń regulacji cyklu komórkowego oraz apoptozy komórek nowotworowych we wczesnych etapach onkogenezy;
 4. dr Bartłomiej Dybiec z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego – na półroczny staż w Niels Bohr Institute Center for Models of Life, University of Copenhagen (Dania), który poświęcony będzie badaniom struktury sieci (w rozumieniu oddziaływań społecznych i technologicznych) jako możliwego medium przenoszącego epidemie;
 5. dr Maciej Jakubowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego-  na półroczny staż w European University Insitute we Florencji (Włochy), podczas którego będzie się zajmować analizą relacji między nierównościami a efektywnością systemu edukacji oraz zależnością pomiędzy segregowaniem uczniów między szkołami i podnoszeniem ich osiągnięć;
 6. dr Michał Jasiczak z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – na roczny staż w Department of Mathematics, University of Michigan w Ann Arbor (USA), gdzie będzie prowadzić badania dotyczące własności rozwiązań równań różniczkowych cząstkowych związanych z klasycznymi problemami analizy zespolonej, takimi jak na przykład problem korony, czy problem rozszerzania biholomorfizmów;
 7. dr Monika Ewa Kamińska z Katedry Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej – na półroczny staż w School of Slavonic and East European Studies,  University College w Londynie (Wielka Brytania), który poświęcony będzie  problematyce zmian w lokalnych systemach zarządzania w warunkach transformacji oraz problematyce instrumentów polityki regionalnej stymulujących współpracę podmiotów prywatnych i publicznych na rzecz rozwoju lokalnego (na przykładzie terytorialnych paktów na rzecz zatrudnienia);
 8. dr Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie – na roczny staż w Department of Psychology, University of Michigan w Ann Arbor (USA), który zamierza wykorzystać na zbadanie znaczenia poszczególnych części ciała migdałowatego w kontrolowaniu emocjonalnych zachowań zwierząt;
 9. dr Jan Kotański z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – na półroczny staż w Laboratorie de Physique Théorique, Université de Paris XI (Francja), którego celem jest wyznaczenie rozkładu kwarków w hadronach oraz zależności od ich energii, a także wykonanie obliczeń dla supersymetrycznej teorii;
 10. dr Ireneusz Kownacki z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – na roczny staż w Fachbereich Chemie, Universität Dortmund (Niemcy), który poświęci badaniom przemian nienasyconych związków organicznych zachodzących z udziałem związków krzemu oraz tlenku węgla, katalizowanych siloksylowymi kompleksami rodu i irydu;
 11. dr Piotr Lesiak z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej – na półroczny staż w Liquid Crystal Institute, Kent State University (USA), który będzie poświęcony badaniom  materiałów ciekłokrystalicznych i polimerowych służących znalezieniu struktury charakteryzującej się ujemnym współczynnikiem załamania dla światła widzialnego;
 12. dr Adam Perłakowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego-  na półroczny staż w Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V.w Dreźnie oraz w Historisches Seminar, Universität Leipzig (Niemcy), gdzie będzie prowadził badania dotyczące percepcji Rzeczpospolitej  Polsko-Litewskiej w świadomości elit politycznych Saksonii w dobie unii personalnej 1697-1763;
 13. dr Anna Pietranik z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – na roczny staż w Department of Earth Sciences, University of Bristol (Wielka Brytania), podczas którego będzie realizować projekt badawczy poświęcony odtwarzaniu procesów powstawania kontynentu środkowoeuropejskiego w oparciu o analizy składu izotopowego cyrkonu;
 14. dr Damian Plażuk z Instytutu Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – na roczny staż w École Nationale Supérieure de Chemie de Paris (Francja), gdzie zamierza przeprowadzić syntezę oraz badania biochemiczne metaloorganicznych analogów leków przeciwnowotworowych;
 15. dr Katarzyna Radwańska z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie – na roczny staż w Institute of Psychiatry, King?s College London (Wielka Brytania), który poświęci badaniom molekularnego podłoża powstawania pamięci u myszy ze zmutowanym genem kodującym kinazę białkową zależną od wapnia i kalmoduliny;
 16. dr Joanna Rutkowska z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego – na roczny staż w Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Arizona (USA), podczas którego będzie badać bezpośredni mechanizm determinujący płeć potomstwa u ptaków pod wpływem czynników ekologicznych;
 17. dr Wawrzyniec Rymkiewicz z Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – na 8-miesięczny staż w École des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu (Francja), który podczas stażu będzie realizować projekt badawczy „Metafizyka analityczna. Arystoteles i gry językowe?, który ma za zadanie analizę językowych fundamentów podstawowych pojęć rozumu, przede wszystkim pojęć „czasu? i „istnienia?;
 18. dr Katarzyna Smolarz z Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – na roczny staż w Södertörn University College w Huddinge (Szwecja), gdzie będzie prowadzić badania dotyczące analizy i oceny zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem południowego i północnego Bałtyku na przykładzie morskich małży.

Stypendium finansowane z przekazanych FNP środków funduszu „Maria Skłodowska-Curie Joint Fund II?:

19. dr Piotr Zarzycki z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie (filia w Lublinie) – na roczny staż w College of Chemistry, University of California w Berkeley (USA), który poświęcony będzie projektowi dotyczącemu mechanizmu i kinetyki procesów powierzchniowych zachodzących na granicy faz: tlenek metalu/roztwór elektrolitu.

 

W 2005 roku przyznano 18 stypendiów. Otrzymali je:

 1. dr Piotr Bębas z Wydziału Biologii UW – na półroczny staż w Department of Zoology – Centre for Gene Research & Biotechnology, Oregon State University (USA), podczas którego będzie się zajmował charakterystyką struktury i fizjologicznej roli białek warunkujących przebieg wczesnych etapów dojrzewania plemników w kontekście regulacji płodności u modelowych organizmów zwierzęcych;
 2. dr Karolina Caban z Wydziału Chemii UW – na roczny staż w Institut für Schichten und Grenzflächen, Jülich (Niemcy), który poświęcony będzie elektrochemicznym, spektroskopowym i mikroskopowym badaniom struktury i własności granic fazowych między metalem a roztworem elektrolitu, poddanych modyfikacjom za pomocą cząsteczek o zaplanowanych funkcjach;
 3. dr inż. Rafał Długosz z Instytutu Sterowania i Inżynierii Systemów Politechniki Poznańskiej – na roczny staż w Department of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta w Edmonton, (Kanada), który wykorzysta na projektowanie bloków funkcjonalnych, takich jak filtry analogowe ultra niskiej mocy oraz precyzyjne układy zegarowe wysokiej częstotliwości dla potrzeb bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych realizowanych w układach scalonych wielkiej skali integracji w technologii CMOS;
 4. dr Barbara Fryzeł z Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ – na roczny staż w School of Slavonic and East European Studies, University College London (Anglia), która podczas stażu będzie się zajmować analizą mechanizmów związanych z transferem i strukturyzacją władzy w procesach prywatyzacji oraz w prywatyzowanych przedsiębiorstwach;
 5. dr Szymon Kaczanowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie – na roczny  staż w Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University w Bostonie (USA), który zamierza wykorzystać na poszukiwanie genów uczestniczących w rozwoju chorób pasożytniczych, np. malarii oraz na identyfikację interakcji międzygenowych biorących udział w przebiegu chorób genetycznych u człowieka;
 6. dr Janusz Kapuśniak z Instytutu Chemii i Ochrony Środowiska Akademii im. J. Długosza w Częstochowie – na roczny staż w Department of Food Science and Human Nutrition, Iowa State University, (USA), gdzie będzie prowadził badania nad modyfikacjami skrobi w celu otrzymania produktów skrobiowych o istotnym znaczeniu dla zdrowia człowieka;
 7. dr Robert Kudrawiec z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej – na roczny staż w Department of Electrical Engineering, Stanford University (USA), który poświęci badaniom optycznych właściwości niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych projektowanych do zastosowań telekomunikacyjnych w obszarze bliskiej podczerwieni;
 8. dr Maciej Łazarczyk z Centrum Biostruktury Akademii Medycznej  w Warszawie – na roczny staż w L’Institut Pasteur w Paryżu (Francja), który poświęcony będzie badaniom nad mechanizmami onkogenezy indukowanej przez ludzkie wirusy brodawczaka (Human Papillomavirus – HPV);
 9. dr med. Rafał Olszanecki z Collegium Medicum UJ – na półroczny staż w Department of Pharmacology, New York Medical College (USA),  podczas którego będzie się zajmował badaniami nad zaburzeniami przebiegu cyklu komórkowego komórek śródbłonka naczyniowego w cukrzycy oraz molekularnymi mechanizmami regulacji tego cyklu przez układ hem – oksygenaza hemowa;
 10. dr Adam Rycerz z Instytutu Fizyki UJ – na roczny staż w Instituut-Lorentz,  Universiteit Leiden (Holandia), który poświęci badaniom wpływu korelacji elektronowych na przewodnictwo elektryczne oraz na mechanizm produkcji i detekcji stanów splątanych w układach zawierających nanorurki węglowe;
 11. dr Paweł Sachadyn z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – na roczny staż w The Wistar Institute  w Filadelfii (USA), który zamierza poświęcić badaniom genetycznych podstaw regeneracji serca ssaków na modelu myszy MRL;
 12. dr Krzysztof Sobczak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu – na roczny staż w Department of Neurology, University of Rochester Medical Center (USA), gdzie będzie kontynuował badania nad molekularnymi mechanizmami patogenezy niektórych chorób neurologicznych i neuro-mięśniowych, w szczególności nad patogennym wpływem tzw. mutacji dynamicznych, polegających na ekspansji ciągów trójnukleotydowych powtórzeń w genach odpowiedzialnych za istotne zaburzenia metabolizmu zwłaszcza w komórkach nerwowych i mięśniowych;
 13. dr Anna Sosnowska-Jordanovska z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW – na roczny staż w  Multinational Institute for American Studies, New York University (USA), gdzie będzie prowadzić badania nad nowoczesnymi migracjami zarobkowymi z Europy Wschodniej, a w szczególności nad polską społecznością imigrantów i robotników sezonowych w Nowym Jorku;
 14. dr Mikołaj Szołtysek z Instytutu Historii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku – na półroczny staż w Institute for Social Research, University of Michigan (USA), w trakcie którego będzie prowadził badania nad początkami dobrowolnego ograniczania płodności w Europie i Ameryce na przełomie XIX i XX w., będące fragmentem obszerniejszego studium z zakresu metodologii badań demograficznych nad dawną rodziną, gospodarstwem domowym i procesami ludnościowymi;
 15. dr Anna Szynkiewicz z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – na roczny staż Department of Geological Sciences, Indiana University (USA), podczas którego zajmie się określeniem na drodze badań eksperymentalnych i empirycznych warunków powstawania związków organicznych (ciekłych i stałych węglowodorów) oraz opisaniem pod względem ilościowym i jakościowym procesów nieorganicznej syntezy tych związków w nieprzyjaznych dla życia środowiskach wulkanicznych;
 16. dr Hubert Wierzbowski z Instytutu Nauk Geologicznych PAN – na półroczny staż w Institut für Geologie und Mineralogie, Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), który poświęcić zamierza rekonstrukcji klimatu jury środkowej w oparciu o analizy składu izotopowego tlenu i węgla wapiennych skamieniałości morskich oraz lądowej materii organicznej, pochodzących z osadów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej;
 17. dr inż. Adam Woźniak z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej – na roczny staż w Centre de Recherche en Fabrication Haute Performance, Polytechnique de Montreal (Kanada), który poświęci badaniom właściwości metrologicznych sond skaningowych stosowanych we współrzędnościowych maszynach pomiarowych;

Stypendium finansowane z przekazanych FNP środków funduszu „Maria Skłodowska-Curie Joint Fund II”:

18. dr Grzegorz Kudła z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – na roczny staż w Bauer Center for Genomics Research, Harvard University (USA), gdzie będzie badał wpływ składu nukleotydowego na ekspresję genów w komórkach ssaków.

W 2004 roku przyznano 16 stypendiów. Otrzymali je:

 1. dr Małgorzata Graca z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie – na roczny staż w Frederick Seitz Materials Research Laboratory, University of Illinois w Urbana-Champaign, USA, który poświęci badaniom nad chemiczną dynamiką cząstek biologicznych w nanometrowych filmach z podwójną warstwą lipidową;
 2. dr Ewa Anita Jankowska z Zakładu Antropologii PAN oraz Kliniki Kardiologii Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – na roczny staż w National Heart & Lung Institute, Imperial College London w Anglii, podczas którego będzie się zajmować analizą wzajemnych zależności pomiędzy funkcjonowaniem układu parasympatycznego, nadmierną aktywacją układu immunologicznego i zaburzeniami regulacji odruchowej układu krążenia i układu oddechowego u chorych z przewlekłą niewydolnością serca;
 3. dr Piotr Koprowski z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie-  na roczny staż w Department of Molecular and Cell Biology, University of California w Berkeley, USA, który wykorzysta na poznanie techniki równoczesnych pomiarów zmian fluorescencji i prądów przepływających przez białka kanałowe w celu zastosowania jej do badania przejść konformacyjnych bakteryjnych kanałów mechanoczułych;
 4. dr Marek Kornat z Instytutu Historii PAN w Warszawie – na półroczny staż w Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu, Francja, którego badania poświęcone będą historiografii ustrojów totalitarnych ze szczególnym uwzględnieniem teorii modernizacji;
 5. dr Zbigniew Małolepszy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu – na półroczny staż w Minnesota Geological Survey, University of Minnesota, USA, podczas którego będzie prowadził badania w zakresie wykorzystania wielowymiarowej kartografii geologicznej w szacowaniu zasobów energii geotermalnej;
 6. dr Magdalena Markowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – na roczny staż w The Feinberg School of Medicine, Northwestern University w Chicago, USA, podczas którego będzie się zajmować wpływem melatoniny na neurogenezę mózgu myszy;
 7. dr Natalia Marska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego – na roczny staż w Robert Schuman Centre for Adwanced Studies, European University Institute we Florencji, który poświęci porównawczej analizie wydatków na zadania polityki społecznej w Polsce, Włoszech i Hiszpanii, w świetle celów zawartych w długofalowym planie społeczno-gospodarczych reform Europy, przyjętym w Strategii Lizbońskiej;
 8. dr Tomasz Osiejuk z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – na roczny staż w Cornell University w Nowym Jorku, USA oraz w Université Paris Sud-Orsay, Francja, podczas którego będzie się zajmował badaniem dźwiękowych sieci komunikacyjnych u ptaków (tzw. komunikacją konwencjonalną) oraz wpływem środowiska lasów tropikalnych na degradację sygnałów dźwiękowych;
 9. dr Borys Ośmiałowski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – na roczny staż w Organisch-chemisches Institut, Universität Zürich, Szwajcaria, gdzie będzie badał aromatyczność związków organicznych oraz jej wpływ na właściwości fizykochemiczne układów ze szczególnym uwzględnieniem równowag tautomerycznych;
 10. dr Katarzyna Pernal z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego – na 8-miesięczny staż w Department of Chemistry, Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia, który poświęci opracowaniu nowego funkcjonału gęstości elektronowej, służącego do przewidywania struktury elektronowej cząsteczek;
 11. dr Rafał Stroiński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – na 7-miesięczny staż w Stanford Law School, USA, podczas którego zajmie się badaniami prawnoporównawczymi dotyczącymi zasad odpowiedzialności cywilnej w spółkach kapitałowych z wykorzystaniem ekonomicznej teorii prawa;
 12. dr Małgorzata Szeroczyńska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – na roczny staż w Max Planck Institut we Fryburgu, Niemcy, którego celem będą badania z zakresu prawa porównawczego na temat regulacji prawnych dotyczących ochrony materiału genetycznego człowieka;
 13. dr Katarzyna Śledziewska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego –  na roczny staż w School of Economics, University of Nottingham, Anglia, podczas którego będzie badać wpływ etapów procesów integracyjnych na dynamikę współpracy gospodarczej między członkami ugrupowań integracyjnych;
 14. dr Tomasz Zaleski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu – na 8-miesięczny staż w Department of Physics, University of Illinois w Urbana-Champaign, USA, w celu prowadzenia badań nad własnościami wielowarstwowych nadprzewodników wysokotemperaturowych;
 15. dr Anna Zawisza z Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego – na roczny staż w Université Claude-Bernard Lyon 1, Francja, podczas którego będzie realizować badania dotyczące nowej, sterokontrolowanej syntezy pochodnych tetrahydrofuranów i tetrahydropiranów.

Stypendium finansowane ze środków pozostałych z funduszu „Maria Skłodowska-Curie Joint Fund II”, przekazanych FNP:

16. dr Artur Czupryn z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie- na roczny staż w Harvard Center of Nervous System Repair, Harvard Medical School w Bostonie, USA, podczas którego będzie się zajmował zagadnieniem zastosowania komórek macierzystych i prekursorów neuronów w terapiach naprawy uszkodzeń centralnego układu nerwowego, zwłaszcza kory mózgowej.

W 2003 roku przyznano 16 stypendiów. Otrzymali je:

 1. dr inż. Irena Fryc z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej – na roczny staż w Optical Technology Division, National Institute of Standards and Technology (NIST) w Maryland, USA;
 2. dr Przemysław Juszczyński z Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – na roczny staż w Dana-Farber/Harvard Cancer Center w Bostonie, USA;
 3. dr Paweł Kawalec z Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – na 8-miesięczny staż w Center for Philosophy of Science (CPS), University of Pittsburgh, USA;
 4. dr Katarzyna Kijania-Placek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego – na roczny staż w Department of Philosophy, University of Pittsburgh, USA;
 5. dr inż. Mariusz Malinowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – na roczny staż w Institut für Energie und Automatisierungstechnik, Technische Universität Berlin w Niemczech;
 6. dr Adam Opalski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – na półroczny staż w Max-Planck-Institut für Auslandisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu w Niemczech;
 7. dr Wojciech Piasecki z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie (Pracownia w Lublinie) – na roczny staż w Department of Earth and Planetary Sciences, Johns Hopkins University w Baltimore, USA;
 8. inż. Bartosz Powałka z Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej – na roczny staż w College of Engineering, University of Michigan, USA;
 9. dr Konrad Rejdak z Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Lublinie – na roczny staż w Institute of Neurology, University College London w Wielkiej Brytanii;
 10. dr Michał Rurek z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – na roczny staż w Institut de Biologie Moléculaire des Plantes du CNRS w Strasburgu we Francji;
 11. dr Małgorzata Siger-Zajdel z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – na roczny staż w Magnetic Resonance Unit, Veterans Affairs Medical Center w San Francisco, USA;
 12. dr Wojciech Sowa z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – na roczny staż w Abteilung fur Indogermanistik des Instituts für Sprachwissenschaft, Universität Wien w Austrii;
 13. dr Bartłomiej Szafran z Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH –  na roczny staż w Department Natuurkunde, Universiteit Antwerpen w Belgii;
 14. dr Piotr Tryjanowski z Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – na półroczny staż w Centre for Ecology & Hydrology (CEH) w Cambridgeshire w Wielkiej Brytanii;
 15. dr Justyna Wiśniewska z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – na roczny staż w Center for Plant Molecular Biology, University of Tübingen w Niemczech;
 16. dr Robert Wiśniewski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego – na 8-miesięczny staż w Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance (CNRS-College de France) w Paryżu.

W 2002 roku przyznano 14 stypendiów. Otrzymali je:

 1. Natalia Braszczyńska z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej – na półroczny staż w Department Metallurgy and Materials Engineering, Katholieke Universiteit Leuven w Belgii;
 2. Malwina Czarny-Ratajczak z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Akademii Medycznej w Poznaniu – na roczny staż w Center for Gene Therapy, Tulane University Health Sciences Center w Louisianie, USA;
 3. Andrzej Dziembowski z Zakładu Genetyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego –  na roczny staż w Le Centre de Génétique Moléculaire w Gif sur Yvette we Francji;
 4. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie – na roczny staż w Department of Chemistry and Chemical Biology, Harvard University w Cambridge, USA;
 5. Joanna Karbowska z Katedry i Zakładu Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku – na roczny staż w National Heart & Lung Institute, Imperial College School of Medicine w Londynie;
 6. Aneta Kasza z Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – na roczny staż w School of Biological Sciences, University of Manchester w Anglii;
 7. Tomasz Klimczuk z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej – na roczny pobyt w Princeton Materials Institute, Department of Chemistry, Princeton University, USA;
 8. Franciszek Longchamps de Bérier z Instytutu Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – na 10-miesięczny staż w Facolta di Giurisprudenza, Universita degli Studi di Padova we Włoszech;
 9. Agnieszka Nogal z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – na roczny pobyt w Department of Law, European University Institute we Florencji we Włoszech;
 10. Michał Stachura z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – na roczny staż w Johannes Gutenberg Universität Mainz w Niemczech;
 11. Monika Szczepaniak z Katedry Filologii Germańskiej Akademii Bydgoskiej – na roczny staż w Institut für Deutsche Literatur, Humboldt-Universität zu Berlin w Niemczech;
 12. Agnieszka Szyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – na roczny staż w Macromolecular Crystallography Laboratory, National Cancer Institute at Frederick, USA;
 13. Paweł Wielgosz z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – na półroczny staż w Department of Civil and Environmental Engineering and Geodetic Science, Ohio State University, USA;
 14. Rafał Wróbel z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej – na roczny staż w Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol w Anglii.

 

W 2001 roku przyznano 13 stypendiów. Otrzymali je:

 1. dr Adam Barczyk ze Śląskiej Akademii Medycznej – na roczny staż w Imperial College School of Medicine w Londynie, podczas którego zamierza prowadzić badania nad znaczeniem limfocytów T w powstawaniu stanów zapalnych dróg oddechowych u ludzi, które są jedną z przyczyn przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;
 2. dr Andrzej Betlej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego – na półroczny staż w Zentralinsitut für Kunstgeschichte w Monachium, podczas którego zajmie się badaniem wpływu architektury włoskiej na architekturę Europy Środkowej w XVII wieku;
 3. dr Rafał Dubaniowski z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego-  na roczny staż w University of California w Berkeley, którego celem będzie praca nad monografią krytyki etycznej jako nurtu we współczesnej teorii literatury;
 4. dr Marcin Gruchała z Akademii Medycznej w Gdańsku – na roczny staż w University of Kuopio w Finlandii w celu prowadzenia badań nad opracowaniem metod terapii genowej chorób układu sercowo-naczyniowego;
 5. dr Joanna Heidtman z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – na półroczny staż w Cornell University w Itace (USA), który umożliwi jej prowadzenie badań eksperymentalnych dotyczących zjawiska władzy i postrzegania ryzyka w relacjach konfliktu;
 6. dr Marcin Hoffmann z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – na roczny staż w Emory University w Atlancie (USA) w celu prowadzenia badań nad dalszym rozwojem i zastosowaniem kwantowo-chemicznych metod obliczeniowych dla reakcji katalizowanych przez metaloenzymy;
 7. dr Sławomir Lasota z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego – na roczny staż w Ecole Normale Supérieure de Cachan k. Paryża, który umożliwi mu prowadzenie badań nad rozwijaniem metod sprawdzania poprawności systemów współbieżnych;
 8. dr Grzegorz Litwinienko z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – na roczny staż w National Research Council of Canada w Ottawie w celu prowadzenia badań nad kinetyką i mechanizmem reakcji wolnych rodników z biocząsteczkami;
 9. dr Piotr Matyjasiak z Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym – na roczny staż w Laboratoire d’Ecologie Université Pierre et Marie Curie w Paryżu w celu kontynuowania badań nad sygnałami płciowymi i preferencjami płciowymi różnych gatunków jaskółek;
 10. dr Mariusz Sadzikowski z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie – na roczny staż w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie (USA), który zamierza poświęcić badaniom z zakresu fizyki cząstek elementarnych, kosmologii i astrofizyki, dotyczącym stanów skupienia materii jądrowej w funkcji temperatury i gęstości;
 11. dr Tomasz Siemiątkowski z SGH oraz Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego – na roczny staż w University of California w Berkley (USA), podczas którego zamierza prowadzić badania dotyczące wzajemnych relacji kompetencyjnych pomiędzy organami zarządzającymi spółki akcyjnej w systemie nadzoru korporacyjnego;
 12. dr Jarosław Sosnowski z Akademii Rolniczej w Poznaniu – na roczny staż w Max Planck Institute of Immunobiology we Fryburgu (Niemcy), którego celem będzie prowadzenie badań z zakresu analizy czynników regulujących cykl komórkowy podczas gametogenezy u ssaków;
 13. dr Adriana Zaleska z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – na roczny staż w California Institute of Technology w Pasadenie (USA), w celu prowadzenia badań nad mechanizmem degradacji wybranych pestycydów chloroorganicznych.

W 2000 roku przyznano 7 stypendiów. Otrzymali je:

 1. dr Leszek Hadasz z Instytutu Fizyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego ? na roczny staż do State University of New York w USA;
 2. dr Mariusz Nogala z Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – na roczny staż w University of Cambridge w Anglii;
 3. dr Zuzanna Siwy z Politechniki Śląskiej – na roczny staż w Gesellschaft für Schwerionenforschung w Darmstadt w Niemczech;
 4. dr Marek Słoń z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk na roczny pobyt Universität of Münster w Niemczech;
 5. dr Krzysztof Strzałka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – na 6-miesięczny staż w Universita degli Studi ‚La Sapienza’ oraz w Instituto Luigi Sturzo w Rzymie;
 6. dr Radosław Zagożdżon z Akademii Medycznej w Warszawie – na roczny staż w Harvard Institutes of Medicine w USA;
 7. dr Konrad Zieliński z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej – na 6-miesięczny staż w New York University w USA.

W dwóch edycjach konkursu rozstrzygniętych w 1999 roku przyznano 11 stypendiów. Otrzymali je:

 1. dr Tomasz Durakiewicz z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – na roczny staż w University of New Mexico (USA), podczas którego będzie się zajmował badaniami składu izotopowego tlenu w szkliwie zębowym dinozaurów, wykorzystując nowoczesne metody ekstrakcji laserowej i spektrometrii mas;
 2. dr Jakub Gołąb z Instytutu Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie – na roczny pobyt w Harvard Medical School w Bostonie (USA), w celu prowadzenia badań nad opracowaniem nowych strategii terapii genowej nowotworów;
 3. dr Katarzyna Jaśtal z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wyjeżdża na pół roku do Freie Universität w Berlinie i do Düsseldorfu, aby prowadzić tam, m.in. w oparciu o zbiory Archiwum Heinego, badania nad twórczością Henryka Heinego oraz jej recepcją w literaturach europejskich, szczególnie zaś w literaturze polskiej;
 4. dr Marcin Jóźwik z Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej w Białymstoku, który podczas półrocznego stażu w Centre Val d’Aurelle Uniwersytetu w Montpellier we Francji, ma prowadzić badania nad neurostymulacją mięśni szkieletowych i nad nowymi metodami operacyjnego leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu u kobiet;
 5. dr Anna Siedlecka z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – na roczny pobyt w Umeä University w Szwecji, poświęcony pracy nad wyselekcjonowaniem mutantów roślinnych tolerujących kadm i szczególnie wrażliwych na ten metal, oraz mutantów o zmienionej wrażliwości na sacharozę;
 6. dr Arkadiusz Szklarczyk z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie – na roczny staż w National Institutes of Health w Bethesda (USA), w celu prowadzenia badań mechanizmów tworzenia i aktywacji połączeń między neuronami, tzw. synaps, badaniami stanowiącymi wstęp do opracowania sposobów leczenia uszkodzonego układu nerwowego;
 7. dr Małgorzata Bogdan z Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej, zajmująca się wykorzystaniem metod statystycznych w genetyce, która w czasie półrocznego stażu w Department of Statistics, University of Washington w Seattle (USA) prowadzi, w oparciu o metodę Monte Carlo, analizę danych genetycznych, mającą na celu m.in. lokalizację genów odpowiedzialnych za występowanie różnych chorób;
 8. dr Paweł Janiszewski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, który podczas półrocznego stażu w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) ma kontynuować prace nad genezą historiografii greckiej III i IV w. n.e.;
 9. dr Małgorzata Młynarczyk z Zakładu Farmakologii i Toksykologii Akademii Medycznej w Lublinie, która podczas rocznego stażu w School of Medicine, Loma Linda University w Kalifornii, prowadzi tam badania nad wpływem przewlekłego niedotlenienia podczas ciąży na kurczliwość mięśniówki macicy;
 10. dr Eugeniusz Szpakowski z I Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – na roczny staż w Medizinische Hochschule Hannover (Niemcy), podczas którego zamierza kontynuować badania dotyczące tętniaków aorty piersiowej oraz zapoznać się w praktyce z najnowszymi metodami operacyjnego leczenia tych schorzeń;
 11. dr Ewa Zgrabczyńska z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która podczas półrocznego pobytu w Polar Environment Center w Tromso (Norwegia) zajmie się badaniem zależności między demografią a organizacją socjalno-przestrzenną populacji nornika północnego.

Laureatami kolejnych edycji konkursu w 1998 roku zostało 13 młodych uczonych:

 1. dr Krzysztof Byczuk z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się fizyką silnie oddziałujących elektronów i teorią nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, który wyjechał na roczny staż do Lyman Laboratory of Physics, Harvard University w USA;
 2. dr Dorota Lechniak z Akademii Rolniczej w Poznaniu, która podczas rocznego pobytu w Ontario Veterinary College University of Guelph w Kanadzie, kontynuowała badania z zakresu analizy ekspresji genu hormonu wzrostu (GH) w zarodkach bydlęcych wyprodukowanych in vitro;
 3. dr Maciej Manikowski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w problematyce filozofii chrześcijańskiej wczesnego średniowiecza, który wyjechał na 6-miesięczny staż do Instytutu Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii;
 4. dr Paweł Petkow-Dimitrow z II Kliniki Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który podczas rocznego pobytu w St. George’s Hospital Medical School w Londynie, kontynuował badania z zakresu kardiomiopatii przerostowej;
 5. dr Jan Różycki z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, który wyjechał na roczny staż naukowy do Laboratory of Cell Biology, National Cancer Institute, Bethesda, Maryland w USA, gdzie prowadził badania komórkowych enzymów proteolitycznych, zależnych od ATP.
 6. dr Andrzej Bojarski z Instytutu Farmakologii PAN z Krakowa, zajmujący się modelowaniem oddziaływań związków małocząsteczkowych (związków modelowych, jak i potencjalnych leków) z różnymi typami receptorów błonowych związanych z białkami G. Wyjechał na półroczne pobyty kolejno do dwu ośrodków: do Institut für Pharmazeutische Chemie na Uniwersytecie w Düsseldorfie w Niemczech, a następnie do Institute of Medical Chemistry na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii;
 7. dr Roger Świerczyński z Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, zajmujący się problemami przetwarzania informacji cyfrowych, dotyczących zarówno obrazów statycznych, jak i sekwencji wizyjnych. Spędził on rok w Institut für Theoretische Nachrichtentechnik und Informationsverarbeitung na Uniwersytecie w Hanowerze w Niemczech, prowadząc badania związane z zagadnieniem efektywności tzw. skalowalności sygnału wizyjnego;
 8. dr Martyna Elas z Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wyjechała na roczny pobyt w Department of Radiation and Cellular Oncology Uniwersytetu w Chicago, aby zajmować się problematyką generacji tlenku azotu w ludzkich tkankach nowotworowych, mierzonej za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego;
 9. dr Marcin Kamiński z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, który spędził 9 miesięcy w Department of Engineering w Rice University w Houston. Podczas pobytu w tym ośrodku kontynuował prace nad komputerową analizą i symulacją materiałów kompozytowych o własnościach losowych, w oparciu o badania teoretyczne i doświadczalne prowadzone w amerykańskich i kanadyjskich placówkach naukowych;
 10. dr Szymon Krzywda z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który podczas rocznego pobytu na Uniwersytecie w Yorku w Wielkiej Brytanii, w Laboratorium Biologii Strukturalnej, prowadził badania nad zależnościami strukturalno-funkcjonalnymi białek przy użyciu najnowszych technik rentgenowskiej analizy strukturalnej;
 11. dr Maria Łuczkiewicz z Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku, która podczas 7-miesięcznego stażu w Center for Drug Research na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii zajmowała się badaniami biotechnologicznymi roślin leczniczych, prowadzonymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik biologii molekularnej, enzymologii oraz fitochemii;
 12. dr Piotr Mucha z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, który spędził rok w Department of Biochemistry Uniwersytetu Północnej Karoliny w USA, gdzie prowadził badania nad mechanizmami rozpoznawania kwasów rybonukleinowych przez polipeptydy;
 13. dr Marek Nowak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wyjechał na półroczny pobyt w Department of Archaeology and Prehistory na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii, podczas którego zajmował się problematyką przejścia od łowiecko-zbierackiego do rolniczo-hodowlanego typu gospodarki na terenach Europy Środkowej w V i IV tysiącleciu p.n.e.

W edycjach konkursu rozpatrywanych w 1997 roku przyznano 7 stypendiów. Otrzymali je:

 1. dr Jakub Tworzydło z Zakładu Teorii Ciała Stałego, Instytutu Fizyki Teoretycznej, Uniwersytetu Warszawskiego – na roczny pobyt w Lorentz Institute, University of Leiden w Holandii, w celu prowadzenia badań w zakresie teorii zjawisk w ciałach stałych, w których oddziaływanie między elektronami ma istotne znaczenie (np: kwantowy magnetyzm, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe);
 2. dr Wacław Wierzbieniec z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, który podczas 6-miesięcznego pobytu w YIVO Institute for Jewish Research, New York w USA kontynuował badania dotyczące społeczności żydowskich na terenie Galicji w XIX i XX wieku;
 3. dr Jan Zaucha z Kliniki Hematologii Akademii Medycznej w Gdańsku – na roczny staż do Fred Hutchinson Cancer Research Center w Seattle, USA, w celu prowadzenia badań nad transplantacją szpiku kostnego.
 4. dr Ireneusz Ziemiński z Zakładu Filozofii i Socjologii Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – na 6-miesięczny pobyt w Anglii na Uniwersytecie w Oxfordzie, aby kontynuować szczegółowe studia pod kierunkiem Prof. Richard Swinburne’a nad zagadnieniem śmierci w analitycznej filozofii religii;
 5. dr Barbara Zubelewicz z V Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej – na 8-miesięczny staż w Department of Medicine, Bristol Royal Infirmary na Uniwersytecie w Bristolu (Anglia), w celu prowadzenia badań w zakresie wzajemnych oddziaływań między układem dokrewnym, odpornościowym i nerwowym, a w szczególności współzależności między wydzielaniem cytokin a układem dokrewnym;
 6. dr Robert Charmas z Zakładu Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, który podczas rocznego pobytu w Laboratoire Environnment et Mineralurgie CNRS w Nancy we Francji kontynuował badania, dotyczące wpływu temperatury i kwasowości środowiska na procesy adsorpcji jonów na tlenkach metali jako składników materiału glebowego;
 7. dr Artur Rojszczak z Zakładu Epistemologii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w czasie rocznego pobytu na Uniwersytecie Stanowym Stanu Nowy York w Buffalo prowadził badania w zakresie systematyzacji wybranych problemów semantycznych (m.in. intensja, mentalizm) w odniesieniu w odniesieniu do współczesnych badań nauk kognitywnych, oraz też kontynuował prace nad monograficznym ujęciem problematyki nośnika prawdy w tradycji filozofii Europy Centralnej.

W dwóch kolejnych edycjach konkursu w 1996 r. roczne stypendium otrzymali:

 1. dr Jolanta Kwiatkowska z Zakładu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, która wyjechała do Harvard Medical School w Bostonie (USA), gdzie prowadziła badania nad identyfikacją genu TSC1, w celu ustalenia podłoża molekularnego stwardnienia guzowatego;
 2. dr Paweł Koteja z Zakładu Ekologii Ekosystemów Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczący w badaniach, prowadzonych w University of Wisconsin w Madison (USA), nad genetycznymi i fizjologicznymi konsekwencjami sztucznego doboru na wysoką aktywność ruchową u myszy laboratoryjnych. Głównym celem eksperymentów było sprawdzenie hipotezy, że zachowanie się zwierząt może ewoluować szybciej niż cechy morfologiczne czy fizjologiczne;
 3. dr Borysław Czyżak z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, który wyjechał na roczny pobyt na Stanford University w USA, gdzie prowadził badania tunelowania nośników w nadprzewodnikach w laboratorium im. E.L.Ginztona na Wydziale Fizyki Stosowanej tej uczelni;
 4. dr hab. Jacek Zaleski z Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego, który podczas rocznego pobytu w State University of New York w Buffalo (USA), w Laboratorium Krystalografii na Wydziale Chemii kontynuował badania nad wyjaśnieniem mechanizmu przemiany ferroparaelektrycznej w modelowym ferroelektryku;
 5. dr Ryszard Zarzeczny z Zakładu Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, który w czasie swego rocznego pobytu w Health Science Center, State University of New York w Syracuse (USA) prowadził badania nad biochemicznymi i fizjologicznymi aspektami wysiłku fizycznego.

Laureatem pierwszej edycji konkursu na stypendium zagraniczne FNP, która została rozstrzygnięta w 1995 roku, został:

 1. dr Robert Owczarek z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Dr Owczarek wyjechał na roczny staż do National Laboratory w Los Alamos (USA), aby prowadzić badania nad geometryczną kwantyzacją nietrywialnych topologicznie wirów w supercieczach i nadprzewodnikach.
Cofnij