Laureaci programu MAB uczestnikami dwóch międzynarodowych konferencji z zakresu mikroelektroniki

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dniach 23-26 września 2019 r. w Krakowie odbyły się dwa prestiżowe wydarzenia z dziedziny mikroelektroniki: 49th European Solid-State Device Research Conference ESSDERC oraz 45th European Solid-State Circuits ESSCIRC, które zgromadziły ponad 500 uczestników z 42 krajów, w tym przedstawicieli uniwersytetów, instytutów badawczych i światowych firm zajmujących się nowymi przyrządami, materiałami, technologiami oraz układami stosowanymi w mikroelektronice.

W organizację wydarzenia zaangażowani byli laureaci programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – prof. dr hab. Wojciech Knap oraz prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki, założyciele Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych CENTERA. Na konferencji wygłoszono 164 referaty w ramach sesji regularnych i ponad 40 w ramach tzw. tutoriali. Jednemu z nich, pt. ?THz Science, Technologies and Applications? przewodniczył prof. Wojciech Knap.

Celem obu wydarzeń była wymiana doświadczeń na forum naukowym oraz promocja polskiej nauki wśród firm zajmujących się rozwojem najbardziej zaawansowanych technologii elektronicznych w Europie.

Na zdjęciu (od prawej): prof. T. Skotnicki, prof. W. Knap, prof. D.Liubczenko, prof. S. Roumiantcev, dr P. Wisniewski, dr P. Sai / fot. W. Knap

 

Cofnij