LaureatTytuł projektuInstytucja
Prof. dr hab. Janusz Marek BujnickiFunctional studies on human and viral methyltransferases involved in RNA cap biosynthesis: from in silico docking and in vitro validation, to RNA methylation inhibition in human cells.Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Dr hab. Andrzej DziembowskiPosttranscriptional regulation of gene expression in metazoansInstytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Artur JarmołowskiThe crosstalk between the microRNA biogenesis complex, splicing and polyadenylation machineries in plantsUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
Prof. dr hab. n. med. Jacek JassemPrognostic and predictive significance of microRNA in colon cancerGdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Odziałem Stomatologicznym
Prof. dr hab. Jacek JaworskimTOR kinase and protein sorting by retromer and trans-Golgi networkMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Prof. dr hab. Jarosław MarszałekInvolvement of mitochondrial Hsp70/J-protein chaperone system in iron-sulfur cluster biogenesis: molecular biology and evolution.Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-BogutaControl of tRNA biogenesisInstytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Wojciech RypniewskiEngineering a “chitinosome” – a toolbox for chitin degradationInstytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Cofnij