BeneficjentInstytucjaDorobek naukowy beneficjentaPrzedmiot subwencjiKwota subwencji w tys. zł
Prof. dr hab. Ludwik DobrzyńskiInstytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet w Białymstokuwykaz publikacjidofinansowanie zakupu stanowiska próżniowego do spektrometru Mossbauerowskiego z układem polarymetrycznym i możliwością detekcji elektronów konwersji wewnętrznej30
Prof. dr hab. Jerzy ZiołoInstytut Fizyki, Uniwersytet Śląskiwykaz publikacjidofinansowanie adaptacji pomieszczeń na pracownię spektroskopii dielektrycznej79
Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-CzerwińskaInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocławwykaz publikacjidofinansowanie zakupu mikroskopu fluorescencyjnego, kamery rejestrującej i oprogramowania do analizy grafiki i dekonwolucji70
Doc. dr hab. Jan SkarżyńskiInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztynwykaz publikacjidofinansowanie zakupu stanowiska roboczego do pomiarów ELISA i kolorymetrycznych27
Prof. dr hab. Marek ZembalaCollegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Polsko-Amerykański Instytut Pediatriiwykaz publikacjidofinansowanie modernizacji sortera komórkowego FACS Vantage SE114,6
Zbigniew Gluza, prezes FundacjiFundacja Ośrodka KARTA, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie kosztów pozyskania materiałów źródłowych dokumentujących losy obywateli polskich represjonowanych w ZSRR po 17 września 1939 r. program Indeks Represjonowanych106
Prof. dr hab. Leszek KaczmarekInstytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie zakupu autoklawu z wyposażeniem200
Prof. dr hab. Jan OszmiańskiWydział Nauk o Żywności, AR we Wrocławiuwykaz publikacjidofinansowanie zakupu liofilizatora półkowego wolnostojacego50
Prof. dr hab. inż. Jacek MachnikowskiWydział Chemiczny, Politechnika Wrocławskawykaz publikacjidofinansowanie modernizacji pomieszczeń przezanczonych na laboratorium technologiczne węgla i materiałów węglowych200
Prof. dr hab. Jerzy PałkaWydział Farmaceutyczny, AM w Białymstokuwykaz publikacjidofinansowanie remontu i modernizacji pracowni naukowych Zakładu Chemii i Analizy Leków140
Prof. dr hab. Aleksander JabłońskiInstytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie modernizacji pomieszczeń na Specjalistyczne Laboratorium Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego do Badań Ciała Stałego180
Prof. dr hab. inż. Andrzej CzyżewskiWydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańskawykaz publikacjidofinansowanie kosztów adaptacji akustycznej komory bezechowej180
Prof. dr Norman DaviesUniwersytet Jagiellońskiwykaz publikacjidofinansowanie rocznego pobytu w Cambridge w celu dokończenia prac nad książką pt. Vanished Kingdoms i przygotowania jej do wydania50
Prof. dr hab. Grażyna StochelWydział Chemii, Uniwersytet Jagiellońskiwykaz publikacjidofinansowanie zakupu spektrofotometru UV-VIS-NIR z przystawką refleksyjną do budowy spektrofotometrycznej aparatury wysokociśnieniowej67
Dr Paweł KoreckiWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagiellońskiwykaz publikacjidofinansowanie zakupu elementów tomograficznego spektrometru rentgenowskiego69
Cofnij