BeneficjentInstytucjaDorobek naukowy beneficjentaPrzedmiot subwencjiKwota subwencji w tys. zł
Prof. dr hab. Jerzy OstrowskiKlinika Gastroenterologii, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie zakupu aparatu do łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym Real-Time PCR150
Prof. dr hab. Jan PotempaWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagiellońskiwykaz publikacjidofinansowanie instalacji dyfraktometru rentgenowskiego oraz wyposażenia urządzenia w przystawkę do badań kriogenicznych110
Dr Wojciech KamyszWydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna w Gdańskuwykaz publikacjidofinansowanie adaptacji pomieszczeń na pracownię chemii bionieorganicznej100
Prof. dr hab. Andrzej SzczudlikInstytut Neurologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiegowykaz publikacjidofinansowanie zakupu mikroskopu odwrócoengo fluorescencyjnego30
Prof. dr hab. Krzysztof LiberekKatedra Biologii Molekularnej i Komórkowej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AM w Gdańskuwykaz publikacjidofinansowanie zakupu rotora do wirówki preparatywnej56
Prof. dr hab. Andrzej SuchockiInstytut Fizyki PAN, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie zakupu aparatury elektroerozyjnej do wytwarzania gasketów służących do pomiarów wysokociśnieniowych w komorach diamentowych57
Prof. dr hab. Ewa TalikWydział Matematyki Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląskiwykaz publikacjidofinansowanie zakupu helowego wykrywacza nieszczelności70
Prof. dr hab. Mieczysława NajbarWydział Chemii, Uniwersytet Jagiellońskiwykaz publikacjidofinansowanie zakupu przepływowej, ogrzewanej kuwety gazowej do spektrometru FTIR21
Dr hab. Izabela NowakWydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewiczawykaz publikacjidofinansowanie doposażenia chromatografu w detektor masowy typu pułapka jonowa umożliwiający rejestrację jonów powstałych wskutek wtórnej kolizji z atomami helu300
Zbigniew GluzaFundacja Ośrodka KARTA, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie kosztów pozyskania materiałów źródłowych dokumentujących losy obywateli polskich represjonowanych w ZSRR po 17 września 1939 r. program Indeks Represjonowanych oraz zabezpieczenia zasobów archiwalnych tego programu134
Prof. dr hab. Janusz LimonKatedra i Zakład Biologii i Genetyki, Wydział Lekarski Akademia Medyczna w Gdańskuwykaz publikacjidofinansowanie zakupu skanera do mikromacierzy50
Dr Maciej KarczewskiInstytut Historii, Uniwersytet w Białymstokuwykaz publikacjidofinansowanie datowania radiowęglowego szkieletów koni z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii14 600
Prof. dr hab. Mariusz JaskólskiCentrum Badań Biokrystalograficznych Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańwykaz publikacjidofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla laboratorium ekspresji i oczyszczania białek78 000
Dr hab. Marek SzklarczykWydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiegowykaz publikacjidofinansowanie zakupu przystawek uzupełniających do mikroskopu AFM-STM92 500
Prof. dr hab. Włodzimierz KrzyżosiakPracownia genetyki Nowotworów, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańwykaz publikacjidofinansowanie zakupu zestawu aparatury do eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych z grupy TREDs116 000
Dr Maria PelczarBiblioteka Gdańska PANdofinansowanie zakupu wyposażenia meblowego do nowego budynku Biblioteki Gdańskiej210 000
Prof. dr hab. Tomasz DietlInstytut Fizyki PAN, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń Laboratorium Nanostruktur Biologicznych120 000
Prof. dr hab. Joanna Tokarska-BakirWydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawskidofinansowanie projektu Archiwum Etnograficznego Legendy o krwi i Zagłada Żydów w pamięciu polskiej prowincji35 000
Dr hab. Marek GniadkowskiZakład Mikrobiologii Molekularnej Narodowego Instytutu Leków, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie rozbudowy i unowocześńienia urządzenia do sekwencjonowania DNA100 000
Dr Wojciech DzwolakInstytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawadofinansowanie zakupu płytkowego czytnika fluorescencyjnego50 000
Cofnij