BeneficjentInstytucjaDorobek naukowy beneficjentaPrzedmiot subwencjiKwota subwencji w tys. zł
Prof. dr hab. Aleksander JabłońskiInstytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie modernizacji pomieszczeń w celu utworzenia pracowni analizy powierzchni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych190 000
Prof. dr hab. Jan KieniewiczOśrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwerstytet Warszawskiwykaz publikacjidofinansowanie zabudowy pomieszczeń Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales155 000
Prof. dr hab. Andrzej WitkowskiInstytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczecińskiwykaz publikacjidofinansowanie modernizacji statku naukowo-badawczego SNB-US-128 000
Prof. dr hab. Jerzy ZiołoWydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląskiwykaz publikacjidofinansowanie naprawy aparatury w Pracowni Fizykochemii Polimerów80 000
Prof. dr hab. Wojciech BałusInstytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagiellońskiwykaz publikacjidofinansowanie kosztów wyposażenia biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ130 000
Prof. dr hab. Grzegorz ChałasińskiWydział Chemii Uniwersytet Warszawskiwykaz publikacjidofinansowanie modernizacji i remontu pomieszczeń laboratoryjnych w celu stworzenia zaplecza syntetycznego na potrzeby Laboratorium Badań Strukturalnych405 000
Prof. dr hab. Marek ZembalaPolsk-Amerykański Instytut Pediatrii, Collegium Medicum UJwykaz publikacjidofinansowanie modernizacji zwierzętarni doświadczalnej120 000
Prof. dr hab. Barbara PrzewłockaInstytut Farmakologii PAN, Krakówwykaz publikacjidofinansowanie modernizacji i adaptacji pracowni do genotypowania oraz wyposażenie pomieszczeń do hodowli zwierząt transgenicznych80 000
Prof. dr hab. Robert HołystInstytut Chemii Fizycznej PAN Warszawawykaz publikacjidofinansowanie modernizacji laboratorium mikro-fabrykacji i syntezy nanomateriałów oraz ich fluorescencyjnego obrazowania400 000
Prof. dr hab. Jan ŚrodońInstytut Nauk Geologicznych PAN, Krakówwykaz publikacjidofinansowanie zakupu generatora wysokiego napięcia do dyfraktometru rentgenowskiego70 000
Prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-KrynickaInstytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawskiwykaz publikacjidofinansowanie udziału reprezentacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego w międzynarodowym konkursie iGEM International Genetically Engineered Machine Competition20 000
Prof. dr hab. Marek ChmielewskiInstytut Chemii Organicznej PAN, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie rozbudowy i modernizacji pomieszczeń Laboratorium Spektroskopii Magnetycznej Rezonansu Jądrowego190 000
Prof. dr hab. Jarosław MarszałekMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AM w Gdańsku, Uniwersytet Gdańskiwykaz publikacjidofinansowanie zakupu systemu wysokociśnieniowej chromatografii kolumnowej do oczyszczania i analizy białek100 000
Prof. dr hab. Piotr P. StępieńInstytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie zakupu urządzenia do obrazowania ilościowego w biologii molekularnej120 000
Dr hab. Andrzej KudelskiWydział Chemii, Uniwersytet Warszawskiwykaz publikacjidofinansowanie uruchomienia laboratorium ramanowskiej aktywności optycznej29 000
Dr hab. Andrzej SzewczykInstytut Fizyki PAN, Warszawawykaz publikacjidofinansowanie naprawy magnesu nadprzewodzącego z przemiataniem pola magnetycznego 12 Tesli i regulacją temperatury od 2 K do 300 K20 000
Prof. dr hab. Elżbieta ŻądzińskaWydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzkiwykaz publikacjidofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do przechowywania i wstępnej analizy zbiorów osteologicznych70 000
Dr Krzysztof KarpierzInstytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawskiwykaz publikacjidofinansowanie zakupu zasilacza do cewki nadprzewodzącej33 000
Dr Maria PelczarBiblioteka Gdańska, PAN Gdańskwykaz publikacjidofinansowanie modernizacji magazynu zbiorów specjalnych w zakresie instalacji urządzeń do wentylacji i klimatyzacji130 000
Dr hab. Jan ŚwięchWydział Historyczny, Uniwersytet Jagiellońskiwykaz publikacjidofinansowanie zakupu pudeł bezkwasowych i regałów jezdnych w celu przechowywania zbiorów archiwalnych i XIX w. zbioru bibliotecznego126 000
Prof. dr hab. Kazimierz LewartowskiWydział Historyczny, Uniwersytet Warszawskiwykaz publikacjidofinansowanie modernizacji sprzętowej Pracowni Badań Archeologicznych w Libii - Ptolemais230 000
Prof. dr hab. Jadwiga PuzyninaWydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawskiwykaz publikacjidofinansowanie stworzenia inteligentnego systemu baz danych54 000
Prof. dr hab. Andrzej KuczumowKatedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelskiwykaz publikacjidofinansowanie zakupu pompy turbomolekularnej do konstrukcji stanowiska napylarki próżniowej32 300
Cofnij