Laureaci programu START FNP z nagrodami ”Polityki”

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Nagrody Naukowe „Polityki” zostały przyznane w tym roku już po raz 21. Wśród laureatów tego prestiżowego wyróżnienia znalazło się troje stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nagrody POLITYKI są przyznawane utalentowanym młodym naukowcom w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. W tym roku z ponad 400 otrzymanych zgłoszeń Kapituła Profesorska wyłoniła 15 finalistek i finalistów. Następnie Kapituła Społeczna spośród tego grona wyłoniła pięcioro laureatów Nagród Naukowych. Wśród nich znaleźli się laureaci programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:  dr hab. Maciej Stolarski , prof. dr hab. Michał Grąt i dr hab. inż. Beata Bochentyn. Każdy z laureatów otrzymał stypendium naukowe w wys.15 tys. zł. Nagrodą dodatkową jest wywiad na łamach tygodnika „Polityka”.

Dr hab. Maciej Stolarski, stypendysta programu START w 2014 roku, został laureatem w kategorii nauk społecznych. Stolarski jest profesorem w Katedrze Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach koncentruje się na zjawisku zrównoważonej perspektywy czasowej, czyli efektywności w poznawczym „przełączaniu się” pomiędzy przeszłością, teraźniejszością a przyszłością. Dr Stolarski stworzył pierwszy w historii Wydziału Psychologii UW zespół zajmujący się psychologią sportu i aktywności fizycznej.

Prof. dr hab. Michał Grąt, stypendysta programu START w 2018 roku, został zwycięzcą w dziedzinie nauk o życiu. Grąt jest profesorem w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Już od początku studiów lekarskich jego zainteresowania naukowe skoncentrowane były na chirurgii wątroby i dróg żółciowych. Badania będące podstawą jego rozprawy doktorskiej, pozwoliły na sformułowanie nowych międzynarodowych kryteriów kwalifikacji do transplantacji wątroby, znacznie poszerzając dostęp do tej formy leczenia dla tysięcy chorych. Ponadto po raz pierwszy na świecie udowodnił bezpośredni związek pomiędzy uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym wątroby oraz ryzykiem nawrotu raka wątrobowo-komórkowego po operacji.

Dr hab. inż. Beata Bochentyn, laureatka programu START w 2017 roku, zwyciężyła w naukach technicznych. Bochentyn jest profesorem na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, gdzie zajmuje się badaniem tlenkowych materiałów funkcjonalnych do ogniw paliwowych i termoelektrycznych. Przekłada się to na poszukiwania tanich, wydajnych i stabilnych materiałów do urządzeń do przetwarzania energii, np. w gospodarstwach rolnych czy oczyszczalniach ścieków, w których jak dotychczas produkuje się i bezpowrotnie marnuje duże ilości biogazu.

Laureatem konkursu został również dr Sebastian Trojanowski, adiunkt w Grupie Astrofizyki Cząstek działającej w finansowanej przez FNP międzynarodowej agendzie badawczej AstroCeNT w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN oraz w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dr Trojanowski jest jednym z pomysłodawców eksperymentu FASER, który powstaje przy Wielkim Zderzaczu Hadronów pod Genewą. Uzyskane tam rezultaty mogą pomóc w zrozumieniu nie tylko zjawisk kosmologicznych, ale także tego, co spaja jądra atomowe.

Laureaci programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znaleźli się również w gronie finalistów Nagród Naukowych POLITYKI. Nagrody finałowe otrzymali: dr Piotr Achinger z Instytutu Matematycznego PAN, laureat programu START 2016; dr Łukasz Bola z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, laureat programów START 2017;  dr Mateusz Grochowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu, laureat programu START 2015 i 2016; dr Oskar Rojewski z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, laureat Programu START 2020 ; dr inż. Rafał Szabla z Wydziału Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, laureat programu START 2019.

Gratulujemy!

Źródło: Polityka

(Opis obrazka: pixabey)

Cofnij