Lp.BeneficjentInstytucjaPrzedmiot subwencji
1.dr hab.med. Lech ChyczewskiZakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Białymstokusfinansowanie zakupu termocyklera oraz aparatu do dejonizacji wody
2.prof. dr hab. Jacek KuźnickiInstytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawiedofinansowanie zakupu rejestratora współpracującego z systemem chromatografii kolumnowej
3.dr Hanna Werblan-JakubiecOgród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiegodofinansowanie kosztów przebudowy szklarni
4.prof. dr hab. Jan ChochorowskiInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiegodofinansowanie badań archeologicznych Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego na Ukrainie
5.prof. dr hab. inż. Leszek A. DobrzańskiWydział Mechaniczny Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicachdofinansowanie zakupu mikroskopu elektronowego
6.prof. dr hab. Maciej ŻyliczMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiegodofinansowanie budowy wentylacji i klimatyzacji w nowym budynku laboratoryjnym
7.prof. dr hab. Aleksandra Czyrska-FilemonowiczMiędzywydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowiedofinansowanie naprawy holdera berylowego do mikroskopu elektronowego
8.prof. dr hab. Maria Kamińska, dr Jacek JasińskiWydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiegodofinansowanie zakupu ścieniarki jonowej
9.prof. dr Mieczysław ChorążyCentrum Onkologii w Gliwicach, Zakład Biologii Molekularnejdofinansowanie naprawy systemu sterującego wysokociśnieniowego chromatografu cieczowego
10.dr Bożena ZakryśWydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiegodofinansowanie zakupu fitotronu
11.wicedyrektor Jędrzej TucholskiCentralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawiedofinansowanie wykonania kopii archiwalnych poloników w archiwach zagranicznych oraz dofinansowanie wydania pierwszego tomu serii wydawniczej pt. Zachodnia Białoruś 17 IX 1939 - 22 VI 1941
12.prof. dr hab. inż. Józef S. SuchyPolitechnika Opolskadofinansowanie naprawy maszyny zmęczeniowej
13.prof. dr hab. Jerzy AxerOśrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Uniwersytetu Warszawskiegodofinansowanie zakupu mikrofilmów zbiorów XVI - wiecznych rękopisów, obejmujących korespondencję Jana Dantyszka z księciem pruskim Albrechtem i jego otoczeniem
14.prof. dr hab. Karol MyśliwiecCentrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiegodofinansowanie zakupu teodolitu wraz z osprzętem
15.dr. hab Krzysztof WędzonyInstytut Farmakologii PAN w Krakowie, Zakład Farmakologiidofinansowanie zakupu elementów systemu analizy obrazu
16.prof. dr hab. Tomasz DohnalikInstytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiegodofinansowanie zakupu elementów próżniowej aparatury do otrzymywania wysokospolaryzowanego izotopu helu
17.prof. dr hab. med. Tadeusz KęcikKatedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawiedofinansowanie zakupu systemu archiwizacji obrazów z funduskamerą
18.prof. dr hab. med. Wiesław W. JędrzejczakKlinika Hematologii Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawiedofinansowanie zakupu komory laminarnej
19.prof. dr hab. Keshra SangwalInstytut Fizyki Politechniki Lubelskiejsfinansowanie zakupu mikroskopu optycznego
20.prof. dr hab. Jerzy KonarskiPolskie Towarzystwo Chemicznesfinansowanie zakupu kolekcji fotograficznej związanej z życiem i pracą Marii Skłodowskiej-Curie
Cofnij