Lp.BeneficjentInstytucjaPrzedmiot subwencjiKwota subwencji w tys. zł
1.Dr inż. Leszek SiergiejczykUniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemiidofinansowanie naprawy spektrometru NMR18
2.Dr Beata Godlewska-ŻyłkiewiczUniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemiidofinansowanie zakupu mineralizatora mikrofalowego, wysokociśnieniowego66,4
3.Dr hab. Janusz DzięciołAkademia Medycznaw Białymstoku,Zakład Anatomii Prawidłowej Człowiekadofinansowanie zakupu zestawu do badań morfometrycznych37
4.Proboszcz Ks. Jan MelcerParafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie,Bibliotekasfinansowanie zakupu regałów oraz drewnianych okien łukowych45, 7
5.Prof. dr hab. inż. Jerzy MizeraczykInstytut Maszyn Przepływowych PANw Gdańskudofinansowanie zakupu i wymiany lasera do spektrometru FTIR6,2
6.Prof. dr hab.Anna J. PodhajskaUniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologiidofinansowanie zakupu rotora oraz głowicy do napędu wirówki16
7.Prof. dr hab.Anna SzaniawskaUniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii, Stacja Morska w Heludofinansowanie likwidacji szkód popowodziowych37
8.Prof. dr hab. Stanisław SzalaCentrum Onkologii - Instytut, Zakład Biologii Molekularnejw Gliwicachdofinansowanie naprawy wirówki oraz ultrawirówki20
9.Doc. dr hab. Joanna Rzeszowska-WolnyCentrum Onkologii-Instytut, Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej w Gliwicachdofinansowanie zakupu komory laminarnej i aparatu do otrzymywania ultraczystej wody33
10.Prof. dr hab. Katarzyna TurnauUniwersytet Jagielloński, Instytut Botanikidofinansowanie zakupu zamrażarki niskotemperaturowej23,5
11.Prof. dr hab. Zbigniew MirekInstytut Botaniki PANw Krakowiedofinansowanie remontu budynku Instytutu48,6
12.Prof. dr hab. Jerzy HaberInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowiedofinansowanie zakupu pompy turbomolekularnej do skaningowego mikroskopu tunelowego20
13.Prof. dr hab.Jan DutkiewiczInstytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowiedofinansowanie naprawy transmisyjnego mikroskopu elektronowego55
14.Prezes Jadwiga OlszewskaStudium Polski Podziemnej w Londyniedofinansowanie instalacji przeciwpożarowej33,6
15.Prof. dr hab. Teresa JakubowiczUniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej,Zakład Patologii Owadówdofinansowanie zakupu wyciągu chemicznego i komory laminarnej52
16.Prof. dr hab. Paweł P. LiberskiAkademia Medyczna w ŁodziKatedra Onkologii, Zakład Biologii Molekularnejdofinansowanie zakupu aparatu do automatycznego sekwencjonowania DNA100
17.Prof. dr hab. Jacek UlańskiPolitechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnejdofinansowanie zakupu przystawki makro do spektrometru Raman66,5
18.Dr inż. Marian WolszczakPolitechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnejdofinansowanie zakupu spektrofluorymetru64,8
19.Prof. dr hab. Jerzy Z. NowakZakład Amin Biogennych PAN w Łodzidofinansowanie naprawy zamrażarki niskotemperaturowej6
20.Dyrektor Thaddeus V. GromadaPolish Institute of Arts and Sciences of America, Nowy Jorkdofinansowanie modernizacji biblioteki i archiwum Instytutu43
21.Prof. dr hab. Mariusz JaskólskiInstytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań,Centrum Badań Biokrystalograficznychdofinansowanie zakupu urządzenia niskotemperaturowego65
22.Dr hab. Krzysztof W. NowakAkademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierzątdofinansowanie kapitalnego remontu zwierzętarni36,5
23.Prof. dr hab.Adam JakubowskiUniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatykidofinansowanie wyposażenia sali audytoryjnej Wydziału130
24.Dyr. płk dr Krzysztof KomorowskiCentralna Biblioteka Wojskowa,Warszawadofinansowanie zakupu wielkoformatowej prasy introligatorskiej15
25.Prezes mgr Jan TarczyńskiFundacja Ochrony Zabytków Militarnych w Warszawiedofinansowanie wyprawy naukowo-badawczej na Ukrainę, mającej na celu przywrócenie polskiemu społeczeństwu cennych zabytków kultury materialnej, ukrytych tam we wrześniu 1939 roku20
26.Prof. dr hab.Wojciech SawickiAkademia Medyczna w Warszawie, Centrum Biostrukturydofinansowanie zakupu zbiornika ciekłego azotu wraz z napełnieniem i ogrodzeniem stanowiska35
27.Prof. dr hab. Ryszarda ChazanAkademia Medyczna w Warszawie, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologiidofinansowanie zakupu wirówki laboratoryjnej23
28.Dr hab. prof.Alina KusińskaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Nauk o Środowisku Glebowymdofinansowanie zakupu automatycznego analizatora węgla organicznego81
29.Prof. dr hab. Urszula FiszerCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, WarszawaKlinika Neurologii i Epileptologiidofinansowanie zakupu wzmacniaczy elektroencefalograficznych20
30.Prof. dr hab. Ewa SymonidesUniwersytet Warszawski, Wydział Biologiidofinansowanie wyposażenia pracowni i laboratoriów naukowych w nowej siedzibie Wydziału150
31.Prof. dr hab. Zdzisław MarkiewiczUniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologiidofinansowanie zakupu enzymów, surowic i odczynników60
32.Prof. dr hab. Stanisław GłąbUniwersytet Warszawski, Wydział Chemiidofinansowanie adaptacji pomieszczeń Wydziałowego Laboratorium Pomiarowego100
33.Prof. dr hab. Maciej JaroszPolitechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznejdofinansowanie zakupu zestawu do elektroforezy kapilarnej z detekcją UV-VIS85
34.Prof. dr hab. Przemysław JanikCentrum Onkologii-Instytut, Zakład Biologii Komórki w Warszawiedofinansowanie prac nad produkcją plazmidów kodujących naczyniowy czynnik wzrostowy31, 9
35.Prof. dr hab. Tadeusz MazurczakInstytut Matki i Dziecka, WarszawaZakład Genetyki Medycznejdofinansowanie zakupu mebli laboratoryjnych75
36.Prof. dr hab.Andrzej KublerAkademia Medyczna we WrocławiuBiblioteka Głównadofinansowanie wyposażenia pawilonu magazynu książek w regały przesuwne140
37.Prof. dr hab. Zbigniew CzaplaUniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii, Instytut Fizyki Doświadczalnejdofinansowanie zakupu skaningowego mikroskopu sił atomowych250
38.Mgr Agnieszka SzpakowiczUniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogikidofinansowanie zakupu systemu Peto8,6
Cofnij