Lp.BeneficjentInstytucjaPrzedmiot subwencjiKwota subwencji w tys. zł
1.Dr hab. Stanisław ZołaObserwatorium Astronomiczne Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiegodofinansowanie aluminizacji 35cm zwierciadeł teleskopu systemu Maksutowa10
2.Prof. dr hab. Tomasz MikockiInstytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiegodofinansowanie zakupu sprzętu dla Misji Archeologicznej Instytutu Archeologii UW prowadzącej wykopaliska w Ptolemais Libia70
3.Prof. dr hab. Aleksander SikorskiWydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiegodofinansowanie zakupu zamrażarki -86 st.C13
4.Prof. dr hab. Nikodem GrankowskiInstytut Mikrobiologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiejdofinansowanie zakupu modułu optycznego z lampą UV do chromatografu11
5.Dr Dorota CieślakWydział Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniudofinansowanie zakupu inkubatora z regulowanym poziomem dwutlenku węgla do hodowli zarodków ssaków in vitro18
6.Prof. dr hab. Jerzy HaberInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowiedofinansowanie wymiany detektora cieplno-przewodnościowego w mikrokalorymetrze przepływowym5
7.Prezes Fundacji Zbigniew GluzaFundacja Ośrodka KARTA, Warszawadofinansowanie kosztów pozyskiwania materiałów z archiwów posowieckich, dokumentujących losy obywateli polskich represjonowanych w ZSRR po 17 września 1939 r.100
8.Prof. dr hab. Andrzej SobotaZakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawadofinansowanie zakupu mikroskopu odwróconego15
9.Dyrektor Biblioteki WSD ks. Marek ReczekBiblioteka Wyższego Seminarium Duchownego, Sandomierzdofinansowanie wykonania i montażu regałów metalowych z antresolą w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania inkunabułów i starodruków30
10.Dr hab. Grzegorz WrochnaInstytut Problemów Jądrowych, Warszawadofinansowanie transportu aparatury do eksperymentu Pi of The Sky w Las Campas w Chile13,1
11.Dr hab. Monika Puzianowska-KuźnickaZakład Endokrynologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawadofinansowanie kosztów wymiany czujnika dwutlenku węgla w inkubatorze do hodowli komórkowych4,7
12.Prof. dr hab. Paweł KowalczykInstytut Fizyki Doświadczalnej UWdofinansowanie kosztów naprawy systemu optycznego oscylatora parametrycznego20
13.Prof. dr hab. Maria ŁanczontInstytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdofinansowanie kosztów rozpoznania zasięgu i struktury obozowiska łowców mamutów na archeologicznym stanowisku górnopaleolitycznym w Haliczu nad środkowym Dniestrem16,5
14.Prof. dr hab. Stanisława Stefańczyk-KrzymowskaZakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyndofinansowanie zakupu wyposażenia uzupełniającego do zestawu aparatury rejestrującej skurcze18
15.Prof. dr hab. Andrzej SzytułaInstytut Fizyki UJdofinansowanie kosztów naprawy spektrometru fotoelektronów40
16.Dr hab. Rafał NiżankowskiWydział Lekarski, Collegium Medicum UJdofinansowanie zakupu przyrządów do pobierania szpiku kostnego60
17.Prof. dr hab. inż. Janina MolendaWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGHdofinansowanie zakupu komory rękawicowej z układem regeneracji i monitorowania składu atmosfery120
18.Prof. dr hab. Andrzej KusCentrum Astronomii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernikadofinansowanie kosztów naprawy atomowego zegara-masera wodorowego EFOS-15108
19.Prof. dr hab. inż. Andrzej CzyżewskiWydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańskadofinansowaniezakupu urządzeń rekuperacyjno-klimatyzacyjnych do nowych laboratoriów Katedry Systemów Multimedialnych40,5
20.Prof. dr hab. inż. Wiesław SułkowskiInstytut Chemii, Uniwersytet Śląskidofinansowanie kosztów zakupu sprężarki do zasilania NMR5,7
21.Dr Marcin B. ArciszewskiWydział Medycyny Weterynaryjnej AR w Lubliniedofinansowanie zakupu kriostatu mrożeniowego75
22.Prof. dr hab. Paweł KuleszaZakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UWdofinansowanie kosztów doposażenia skaningowego mikroskopu elektronowego w napylarkę oraz wymiany końcówki detektora elektronów wtórnych44
23.Dr Jerzy KarolczakCentrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej, Uniwersytet Adama Mickiewiczadofinansowanie kosztów naprawy pikosekundowego spektrometru laserowego55
24.Dr Paweł GłódInstytut Fizyki PAN, Warszawadofinansowanie zakupu kompresora do systemu odzysku helu85
25.Prof. dr hab. Jerzy WoźnickiInstytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawadofinansowanie zakupu wyposażenia34
26.Dr hab. Leszek KępińskiPracownia Mikroskopii Elektronowej, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocławdofinansowanie kosztów naprawy transmisyjnego mikroskopu elektronowego Philips CM2060
27.Dyrektor Biblioteki dr Maria PelczarBiblioteka Gdańska PANdofinansowanie kosztów wymiany instalacji elektrycznej w zabytkowym budynku Biblioteki25
28.Prof. dr hab. inż. Tadeusz SpychajInstytut Polimerów, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiejdofinansowanie kosztów naprawy napędu reometru ARES50
29.Prof. dr hab. inż. Jan KrysińskiInstytut Maszyn Przepływowych, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiejdofinansowanie kosztów usprawnienia systemu pomiarowego do badań aeroakustycznych w przepływowej komorze bezechowej17
30.Prof. dr hab. Aleksander JabłońskiInstytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawadofinansowanie kosztów wymiany zniszczonego wysokonapięciowego układu zasilania źródła promieniowania rentgenowskiego w spektrometrze fotoelektronów ESCALAB-21028,5
31.Prof. dr hab. Jerzy DługońskiInstytut Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiegodofinansowanie zakupu obiektywu immersyjnego do skaningowego mikroskopu konfokalnego17
32.Prof. dr hab. Teresa DziembowskaInstytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiejdofinansowanie kosztów naprawy spektrometru NMR9
33.Prof. Jacek KuźnickiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawadofinansowanie zakupu sterylizatora parowego60
34.Prof. dr hab. Krzysztof PomorskiInstytut Fizyki, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiejdofinansowanie kosztów modernizacji klastera komputerowego50
35.Prof. dr hab. Grzegorz ChałasińskiWydziałowe Laboratorium Pomiarowe, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiegodofinansowanie kosztów naprawy pompy turbomolekularnej w spektrometrze masowym15
36.Dr hab. inż. Janusz TrawczyńskiInstytut Chemii i Technologii Nafty i Węgla, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiejdofinansowanie kosztów naprawy regulatora przepływu3
Cofnij