Laureaci subsydiów profesorskich MISTRZ (konkurs 2013)

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja wyłoniła dziewięciu wybitnych naukowców, którzy otrzymają subsydia w wysokości ok. 300 tys. zł każde na realizację dwu- i trzyletnich projektów z obszaru nauk chemicznych i o materiałach.

Laureaci mogą przeznaczyć te środki zarówno na pracę badawczą (część subwencyjna, m.in. na zakup książek czy aparatury oraz na różnorodne działania mające na celu prezentację wyników badań),  jak i kształcenie młodej kadry (część stypendialna dla młodych uczonych, będących członkami zespołu badawczego laureata).

Program MISTRZ  (subsydia profesorskie) jest realizowany przez Fundację od 1998 r. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez oferowanie im subsydiów na rzecz zintensyfikowania prowadzonych dotychczas prac lub podejmowania nowych kierunków badań. Subsydia są przyznawane w trybie zamkniętego konkursu, co rok w innym obszarze nauki. Kandydatów do subsydium nominują wnioskodawcy (uznane autorytety naukowe z danego obszaru dziedzinowego). Następnie zgłoszone przez kandydatów projekty badawcze podlegają dwustopniowej ocenie: w pierwszej kolejności dokonują jej recenzenci, a później eksperci, którzy, na podstawie recenzji, ustalają listę laureatów zatwierdzaną następnie przez Zarząd Fundacji.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Lista laureatów programu MISTRZ 2013

Cofnij