InstytucjaBeneficjentPrzedmiot finansowaniaKwota subwencji w tys. zł
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, WarszawaDoc. dr hab. inż. Andrzej ChwojnowskiBudowa wielkolaboratoryjnej instalacji do otrzymywania półprzepuszczalnych membran kapilarnych z tworzyw syntetycznych i naturalnych modyfikowanych36
Uniwersytet Jagielloński, Wydział BiotechnologiiProf. dr hab. Wojciech FronciszWykonanie prototypu mostka mikrofalowego145
Cofnij