Imię i nazwisko laureataInstytucjaDziedzinaTytuł projektuPrzyznana kwota do PLN
Tomasz BaranUniwersytet JagiellońskiChemia fizycznaOpracowanie hybrydowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych do redukcji ditlenku węgla231 000
Jarosław JuchaUniwersytet JagiellońskiBiochemiaOtrzymywanie aptamerów RNA hamujących aktywność metaloproteaz ADAM10 i ADAM17, jako potencjalnych leków w terapii chorób nowotworowych i chorób o podłożu zapalnym213 000
Magdalena KaliszewskaUniwersytet WarszawskiGenetyka molekularnaEpidemiologia mitochondrialnych zespołów delecyjnych i poszukiwanie mutacji jądrowych genów wpływających na stabilność mitochondrialnego DNA205 300
Dawid ŁyżwaUniwersytet WarszawskiChemia organicznaOpracowanie nowej asymetrycznej organokatalitycznej syntezy alfa,alfa-dipodstawionych aminokwasów152 800
Maria MaciejewskaWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoOptoelektronikaŚwiatłowodowy nadajnik laserowy wykonany w technologii all-fiber, generujący promieniowanie w paśmie widmowym bezpiecznym dla wzroku140 500
Leszek NowakUniwersytet JagiellońskiInformatykaAnaliza i rozpoznawanie tekstur w obrazach cyfrowych dla komputerowo wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórnych.50 000
Jacek StępniewskiUniwersytet JagiellońskiBiologia molekularnaNowe mechanizmy reprogramowania komórkowego wpływ kwasu walproinowego oraz oksygenazy hemowej-1.142 000
Krzysztof SzadeUniwersytet JagiellońskiBiologia komórkiNowy model badawczy do poszukiwania związków hamujących proangiogenną aktywność komórek macierzystych w niszy nowotworowej.142 000
Magdalena PaczkowskaUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPediatriaOpracowanie pierwszej doustnej, pediatrycznej formulacji farmaceutycznej zawierającej analog karbapenemu79 000
Cofnij