Imię i nazwisko laureataInstytucjaDziedzinaTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
Justyna CiejkaUniwersytet Jagielloński, Wydział ChemiiChemia fizycznaFunkcjonalizowane nanocząstki do zastosowań w profilaktyce i leczeniu chorób układu oddechowego wywołanych koronawirusami143 000
Maciej CieślaUniwersytet Jagielloński,
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
OnkologiaNowy model w badaniach nad rozwojem mięsaka prążkowanokomórkowego- rola oksygenazy hemowej-1 w biologii rhabdomyosarcoma142 000
Monika DąbrzalskaUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony ŚrodowiskaBiofizykaDendrymery fosforowe jako nośniki dla fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej i jej kombinacji z hipertermią w badaniach in vitro146 500
Mateusz DorszPolitechnika Wrocławska, Wydział ChemicznyChemia organicznaOtrzymywanie nowych chiralnych pochodnych opartych na szkielecie 2-azanorbornylowym53 000
Paweł FrankowskiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział ElektrycznyElektrotechnikaZintegrowany system do komplementarnej oceny stanu konstrukcji żelazobetonowych metodami elektromagnetycznymi154 000
Barbara MaciejewskaUniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk BiologicznychMikrobiologiaPrzygotowanie wysokooczyszczonych, rekombinowanych endolizyn fagów Klebsiella i określenie ich aktywności przeciwbakteryjnej oraz wpływu na komórki ludzkie75 480
Grzegorz PiechotaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział ChemiiInżynieria chemicznaNowa kriogeniczna technologia usuwania lotnych metylosiloksanów z biogazu wykorzystywanego w systemie kogeneracyjnym z perspektywą analityczną do zastosowań w systemie on-line94 100
Grzegorz SzczepaniakUniwersytet Warszawski, Wydział ChemiiChemia organicznaNowe metody oczyszczania produktów reakcji katalizowanych kompleksami metali przejściowych153 430
Andrzej TaubeInstytut Technologii Elektronowej w WarszawieElektronikaTranzystory HEMT AlGaN/GaN ma podłożu krzemowym do zastosowań w elektronice mocy – modelowanie, konstrukcja i demonstrator119 600
Tomasz ŻukUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii MechanicznejInżynieria MateriałowaSeparacja elektrostatyczna wybranych tworzyw biodegradowalnych141 700
Cofnij