• Prof. dr hab. STANISŁAW KARPIŃSKI

Ośrodek zagraniczny laureata
Departament of Botany, Stokholm University    

Ośrodek polski – miejsce realizacji projektu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie

Tytuł projektu
Functional Analisis of Genetic, Molecular and Quantum Mechanisms that Regulate Plants Productivity and Biotechnologies for Cell Wall Degradation and Hydrogen Production    

Kwota przyznana
6 641 800 zł

 

  • Dr hab. SEBASTIAN MAĆKOWSKI

Ośrodek zagraniczny laureata
Departament of Chemistry and Biochemistry, Ludwig Maximilians University, Munchen  

Ośrodek polski – miejsce realizacji projektu
Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł projektu
Hybrid nanostructures as a stepping-stone towards efficient artificial photosynthesis

Kwota przyznana
4 000 245 zł

 

  • Prof. dr hab. inż. MAREK SAMOĆ

Ośrodek zagraniczny laureata
Laser Physics Center, The Australian National University Canberra    

Ośrodek polski – miejsce realizacji projektu
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

Tytuł projektu
Organometallics in nanophotonics    

Kwota przyznana
6 311 460 zł

Cofnij