LaureatInstytucja laureataProjektInstytucja goszcząca laureataCzas trwania stypendium (m-ce)
Prof. dr hab. Roman CzajaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk HistorycznychThe history of Baltic cities from the 13th to the beginning of the 16th centuries (urbanization – urban space – society – forms of the organization of urban life)Wydział Historyczny Uniwersytetu w Hamburgu4
Prof. dr hab. Jerzy LewandowskiUniwersytet Warszawski, Wydział FizykiCanonical Loop Quantum GravityInstytut Grawitacji Kwantowej Uniwersytetu Friedrich-Alexander w Erlangen-Nürnberg6
Prof. dr hab. Alina Nowicka-JeżUniwersytet Opolski, Wydział FilologicznyClassicising and Anti-classicising Tendencies in Polish Baroque LiteratureWydział Historii, Kultury i Religii Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie4
Cofnij