LaureatInstytucja laureataProjektInstytucja goszcząca laureataCzas trwania stypendium
Prof. Tomasz WojtowiczInstytut Fizyki PAN w WarszawieTowards a new system with non-Abelian particles for topological quantum computations.Purdue University, Physics Department, College of Science6 miesięcy
Prof. Krzysztof  WoźniakUniwersytet Warszawski Wydział ChemiiNew Ideas in Solid State ChemistryCambridge University, Chemistry Department5 miesięcy
Cofnij