W pierwszej edycji konkursu przyznano 28 stypendiów umożliwiających wyjazd na staż naukowy w innej niż macierzysta placówce badawczej. Otrzymali je:

 1. Dr Arkadiusz Adamczyk z Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej (filia w Piotrkowie Trybunalskim) na staż w Uniwersytecie Wrocławskim;
 2. Dr Dariusz Baranowski z Instytutu Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na staż w Uniwersytecie Gdańskim oraz w Uniwersytecie Warszawskim;
 3. Dr Jacek Biesiada z Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej na staż w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika;
 4. Dr Sławomir Jan Buryła z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na staż w Żydowskim Instytucie Historycznym;
 5. Dr Elżbieta Cieślak z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie na staż w Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN;
 6. Dr Krzysztof Ejsmond z Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego na staż w Uniwersytecie Warszawskim;
 7. Dr Grzegorz Graff z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na staż w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza;
 8. Dr Mariusz Jagieła z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej na staż w Politechnice Poznańskiej;
 9. Dr Daniel Kalinowski z Instytutu Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na staż w Uniwersytecie Warszawskim;
 10. Dr Joanna Karczewska z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego na staż w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza;
 11. Dr Paweł Kolwicz z Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej na staż w Instytucie Matematyki PAN;
 12. Dr Adela Kuik-Kalinowska z Instytutu Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na staż w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 13. Dr Leszek Latacz z Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej na staż w Wojskowej Akademii Technicznej;
 14. Dr Rafał Latajka z Instytutu Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej na staż w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza;
 15. Dr Iwona Luba z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego na staż w Zamku Królewskim na Wawelu;
 16. Dr Iwona Łakomska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na staż w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN;
 17. Dr Andrzej Mazur z Katedry Entomologii Leśnej Akademii Rolniczej w Poznaniu na staż w Instytucie Zoologii PAN, w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
 18. Dr Tomasz Misiaszek z Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej na staż w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 19. Dr Bogumił Rajkowski z Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej na staż w Wojskowej Akademii Technicznej;
 20. Dr Dariusz Rogut z Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Świętokrzyskiej (filia w Piotrkowie Trybunalskim) na staż w Instytucie Studiów Politycznych PAN;
 21. Dr Mariusz Sacharczuk z Zakładu Cytogenetyki Molekularnej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu na staż w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN;
 22. Dr Wanda Sikorska z Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu na staż w Politechnice Gdańskiej oraz w Akademii Morskiej w Gdyni;
 23. Dr Wiesław Sobków z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na staż w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 24. Dr Anna Stanisławska z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na staż w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie;
 25. Dr Marek Stanisz z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na staż w Instytucie Badań Literackich PAN;
 26. Dr Paweł Wagner z Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach na staż w Instytucie Chemii Organicznej PAN;
 27. Dr Elżbieta Wojaczyńska z Instytutu Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej na staż w Instytucie Chemii Organicznej PAN;
 28. Dr Anna Zawisza z Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego na staż w Instytucie Chemii Organicznej PAN.

 

Cofnij