W drugiej edycji konkursu przyznano 19 stypendiów umożliwiających wyjazd na staż naukowy w innej niż macierzysta placówce badawczej. Otrzymali je:

 1. Dr Dorota Dworakowska z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy Akademii Medycznej w Gdańsku, na staż w Akademii Medycznej w Bydgoszczy i Akademii Medycznej w Białymstoku;
 2. Dr Aleksandra Królicka z Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, na staż na Uniwersytecie Wrocławskim;
 3. Dr Lechosław Kuczyński z Instytutu Biologii Środowiska Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, na staż w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie;
 4. Dr Sławomir Samardakiewicz z Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na staż na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 5. Dr Magdalena Wołoszyńska z Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego, na staż w Akademii Medycznej w Poznaniu;
 6. Dr Anna Maria Olkiewicz z Katedry Finansów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, na staż w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
 7. Dr Jan Jacek Bruski z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, na staż na Uniwersytecie Warszawskim;
 8. Dr Kamila Budrowska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, na staż w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie;
 9. Dr Michał Kuziak z Instytutu Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, na staż w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie;
 10. Dr Maria Obrusznik-Partyka z Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Filia w Piotrkowie Trybunalskim), na staż na Uniwersytecie Warszawskim;
 11. Dr Robert Poczobut z Katedry Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku, na staż na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika;
 12. Dr Jacek Posłuszny z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na staż na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza;
 13. Dr Maciej Szymczyk z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, na staż w Archiwum Państwowym w Łodzi;
 14. Dr Maciej Bujak z Katedry Krystalografii Uniwersytetu Opolskiego, na staż na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza;
 15. Dr Leszek Bychto z Wydziału Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, na staż na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika;
 16. Dr Krzysztof Ejsmont z Katedry Krystalografii Uniwersytetu Opolskiego, na staż na Uniwersytecie Warszawskim;
 17. Dr Wojciech Franus z Katedry Geotechniki Politechniki Lubelskiej, na staż w Akademii Górniczo-Hutniczej i Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu;
 18. Dr Ewa Liwarska-Bizukojć z Katedry Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, na staż na Politechnice Śląskiej w Gliwicach;
 19. Dr Maciej Sitarz z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej, na staż na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Cofnij