W trzeciej edycji konkursu przyznano 9 stypendiów umożliwiających wyjazd na staż w innej niż macierzysta placówce badawczej. Otrzymali je:

  1. Dr Konrad Białecki z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na staż w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego;
  2. Dr Małgorzata Dajnowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku na staż w Instytucie Historii PAN w Warszawie;
  3. Dr Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na staż w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie;
  4. Dr Jerzy Gąsowski z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na staż w Katedrze Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej w Gdańsku;
  5. Dr Monika Motak z Wydziału Paliw i Energii AGH na staż na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
  6. Dr Marcin Piątek z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie na staże w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego;
  7. Dr Beata Stępień z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego na staż na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego;
  8. Dr Kazimierz Więski z Zakładu Biologii Ryb Akademii Rolniczej w Szczecinie na staż w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego;
  9. Dr Krzysztof Zborowski z Zakładu Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na staż w Pracowni Krystalochemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Cofnij