W czwartej edycji konkursu przyznano 10 stypendiów umożliwiających wyjazd na staż w innej niż macierzysta placówce badawczej. Otrzymali je:

  1. Dr Jacek Biesiada z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej na staż na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  2. Dr Michał Chmielewski z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie na staż na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  3. Dr Adam Cieślak z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu na staż w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie;
  4. Dr Arkadiusz Gut z Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na staż w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie;
  5. Dr Krzysztof Jóźwiak z Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie na staż w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
  6. Dr Adam Kiersnowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na staż w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;
  7. Dr Piotr Młynarz z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na staż na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza;
  8. Dr Marek Rajch z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza na staż w Niemieckim Instytucie Historycznym oraz Instytucie Historii PAN w Warszawie;
  9. Dr Magdalena Siwiec z Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na staż w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie;
  10. Dr Anna Skoracka z Instytutu Biologii Środowiska Uniwersytetu Adama Mickiewicza na staż w Katedrze Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie.
Cofnij