W piątej edycji konkursu przyznano 11 stypendiów umożliwiających wyjazd na staż w innej niż macierzysta placówce badawczej. Otrzymali je:

 1. Dr Małgorzata Bogunia-Borowska z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na staż na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego;
 2. Dr Ewa Brucka – Jastrzębska z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego na staż na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego;
 3. Dr Artur Goławski z Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach na staż w Zakładzie Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;
 4. Dr Sabina Grabowska z Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na staż w Instytucie Nauk Prawnych PAN, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i w Bibliotece Sejmowej;
 5. Dr Zbigniew Kasprzykowski z Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach na staż w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego;
 6. Dr Andrzej Kobus z Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Świętokrzyskiej (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) na staż w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie;
 7. Dr Danuta Olszewska z Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo – Hutniczej na staż na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;
 8. Dr Marcin Palusiak  z Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego na staż w Instytucie Chemii Uniwersytetu Warszawskiego;
 9. Dr Piotr Przybylski  z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na staż na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej;
 10. Dr Justyna  Rosicka-Kaczmarek z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej na staż na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego;
 11. Dr Alicja Sekuła z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej na staż na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Cofnij