W szóstej edycji konkursu przyznano 10 stypendiów umożliwiających wyjazd na staż w innej niż macierzysta placówce badawczej. Otrzymali je:

  1. Dr Sylwia Goławska z Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej na staż w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach;
  2. Dr Beata Graff z I Katedry i Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku na staż w I Katedrze i Klinice Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie;
  3. Dr Rafał Kowalczyk z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na staż w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie;    
  4. Dr Grzegorz Neubauer z Zakładu Ornitologii PAN w Gdańsku na staż na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;
  5. Dr Radosław Pankiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na staż na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej;
  6. Dr Piotr Pokora z Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na staż na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  7. Dr Bartłomiej Rzonca z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemii Uniwersytetu Jagiellońskiego na staż na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego;
  8. Dr Adrian Surmacki z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na staż na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego;
  9. Dr Katarzyna Szarzec z Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na staż na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; 
  10. Dr Anna Szwajca z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na staż w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu;
Cofnij