Laureat FNP z prestiżowym grantem ERC na badania mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

1,5 mln euro to kwota grantu przyznanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych dr. hab. Michałowi R. Szymańskiemu z Uniwersytetu Gdańskiego, laureatowi programu FIRST TEAM FNP, w konkursie ERC Starting Grant.

Tytuł projektu to: Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria (Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach). Projekt będzie realizowany przez pięć lat.

– Badania prowadzone w ramach grantu pozwolą na zrozumienie fundamentalnych zasad naprawy ludzkiego mitochondrialnego DNA, co w przyszłości może przyczynić się do zrozumienia podstaw szeroko pojętych chorób mitochondrialnych – tłumaczy dr Szymański. – Dojście do tego etapu było możliwe m.in. dzięki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Przyznany nam przez nią w 2017 roku grant w programie FIRST TEAM okazał się nieocenionym wsparciem i przyczynił się do mojej decyzji o powrocie do Polski, a także umożliwił założenie niezależnej grupy badawczej i pogłębienie zakresu naszych badań – mówi dr Szymański.

Dr hab. Michał R. Szymański ukończył studia w dziedzinie biochemii i biofizyki na University of Houston w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku. W 2011 roku uzyskał stopień doktora biochemii i biologii molekularnej na University of Texas. W tym samym roku otrzymał prestiżowe stypendium (Jeane B. Kempner Postdoctoral Fellowship), dzięki któremu kontynuował badania na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej oraz na Wydziale Farmakologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Teksańskiego. Badania te przyczyniły się do zrozumienia mechanizmów replikacji i naprawy DNA u bakterii, strukturalnych podstaw replikacji ludzkiego mitochondrialnego DNA oraz zrozumienia przyczyn toksyczności i powikłań związanych ze stosowaniem leków antywirusowych. W październiku 2017 roku, jako laureat grantów POLONEZ Narodowego Centrum Nauki oraz FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozpoczął pracę jako adiunkt w Zespole Laboratoriów Specjalistycznych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2018 r. otrzymał prestiżowy EMBO Installation Grant Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej, a w 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Biologii Strukturalnej. Laboratorium i grupa badawcza, którą kieruje dr hab. Szymański, koncentruje się na badaniu struktury enzymów odpowiedzialnych za replikacje i naprawę materiału genetycznego zarówno w komórkach ludzkich, jak również u wirusów i bakterii.

Na zdjęciu: dr hab. Michał R. Szymański / fot. OneHD

Cofnij