Laureat FNP zdobył prestiżowy grant ERC

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Dr Piotr Sułkowski, fizyk z UW, laureat programów START, Homing Plus oraz INTER FNP, zdobył prestiżowy Starting Grant przyznany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach programu IDEAS.

Na realizację projektu pt.”Quantum fields and knot homologies” otrzymał ponad 1,3 mln euro na okres pięciu lat. Projekt poświęcony jest badaniom związków pomiędzy fizyką a matematyką, a zwłaszcza pomiędzy kwantową teorią pola i teorią strun, a matematyczną teorią węzłów oraz macierzy losowych.

Dr Piotr Sułkowski jest fizykiem, adiunktem na Wydziale Fizyki UW. Jego zainteresowania badawcze obejmują matematykę fizyczną, teorię strun i biofizykę. W 2002 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2007 r. obronił tam pracę doktorską, również z wyróżnieniem. Jest laureatem wielu nagród i zdobywcą licznych prestiżowych grantów, m.in. grantu Marie Curie, w ramach którego odbywał staż podoktorski w California Institute of Technology (Caltech). Jest także wielokrotnym laureatem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ? w 2009 r. otrzymał stypendium START przyznawane najzdolniejszym młodym badaczom, w 2011 r. zdobył dofinansowanie w ramach programu Homing Plus, a w 2012 r. został finalistą Konkursu Popularyzatorskiego FNP organizowanego w ramach programu INTER.

Dr Piotr Sułkowski jest jedenastym polskim badaczem, który otrzymał ERC Starting Grant. Trzech Polaków jest zdobywcami ERC Advanced Grants przyznawanych wybitnym, doświadczonym badaczom.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Warszawskiego

 

Na zdjęciu: dr Piotr Sułkowski podczas finału Konkursu Popularyzatorskiego INTER

Cofnij