Dmitri_Levitin_photo
Dr Dmitri Levitin (© Elena Kviatkovskaia, 2016)

Dr Dmitri Levitin jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge, na którym uzyskał stopień magistra filozofii oraz doktora historii. Pracę doktorską poświęconą historii filozofii w Anglii w latach 1650–1700 obronił w 2011 roku. W latach 2010–2015 pracował na Uniwersytecie w Cambridge. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień – m.in. stypendium rektora Uniwersytetu w Edynburgu (2013–2014). Był także stypendystą Biblioteki Szekspirowskiej Folgera w Waszyngtonie (2013). Od 2015 roku pracuje jako post-doc na Uniwersytecie Oksfordzkim w prestiżowym All Souls College. Zajmuje się historią idei i historią filozofii.

Jest autorem licznych publikacji poświęconych historii nowożytnej myśli europejskiej, m.in. historii filozofii, nauki, medycyny i stosunkom pomiędzy państwem a Kościołem. Obecnie pracuje nad dwiema monografiami. Pierwsza z nich dotyczy przemian intelektualnych i religijnych w Anglii w latach 1580–1750, a druga – metafizyki w europejskiej literaturze filozoficznej XVI i XVII wieku. Levitin porównuje w niej historyczne i filozoficzne dzieła Isaaca Newtona i Pierre’a Bayle’a.

Zobacz także:

  • relację z uroczystości wręczenia stypendium drowi Levitinowi w dn. 25 października 2016 na Uniwersytecie Warszawskim: link
  • wykład dra Levitina pt. „Why did Newton believe in action at a distance?”, 26 października 2016, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie: link.
Cofnij