Laureat Nagrody FNP członkiem prestiżowej Rady Naukowej ERC

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Komisja Europejska powołała prof. Andrzeja Jajszczyka, laureata Nagrody FNP w 2008 roku, na członka prestiżowej Rady Naukowej określającej działania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Prof. Jajszczyk będzie jedynym Polakiem w składzie rady.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) została powołana 10 lat temu, aby wspierać twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. ERBN składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej. Członkowie Rady Naukowej ? 20 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego ? działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Przewodniczącym Rady Naukowej jest profesor Jean-Pierre Bourguignon z Francji. Jak podkreśla prof. Jajszczyk w rozmowie z PAP, ?Unia Europejska przez lata dawała znaczne środki na finansowanie nauki, ale jeśli chodzi o badania podstawowe, to byli lepsi od nas, np. USA czy Japonia. Dzięki grantom ERC Europa dogania tych lepszych od siebie, a w niektórych dziedzinach zaczyna ich nawet przeganiać?. Więcej informacji

Prof. Andrzej Jajszczyk specjalizuje się w sieciach i węzłach telekomunikacyjnych. Stopnie zawodowe i naukowe: magistra inżyniera (1974), doktora (1979) i doktora habilitowanego (1986) uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Od roku 1994 jest profesorem. Przez wiele lat był związany z Politechniką Poznańską, zapoczątkowując tam badania w dziedzinie telekomutacji. Przez kilka lat był redaktorem naczelnym amerykańskiego czasopisma IEEE Communications Magazine, które wprowadził na pierwsze miejsce listy filadelfijskiej wśród wszystkich światowych czasopism w obszarze telekomunikacji. Prof. Jajszczyk otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wybitny wkład w rozwój technik budowy Internetu nowej generacji. Był pierwszym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki w latach 2011?2015. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Na zdjęciu prof. Andrzej Jajszczyk, fot. Michał Jędrak

 

Cofnij