Laureat Programu START spotka się z Noblistami w Lindau

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Dr inż. Bartosz Błasiak, stypendysta programu START, spotka się w Lindau z laureatami Nagrody Nobla i kilkuset młodymi naukowcami z całego świata. Tegoroczne 71. Lindau Nobel Laureate Meeting odbędzie się w dn. 26 czerwca ? 1 lipca i jest poświęcone chemii.  

Dr inż. Bartosz Błasiak, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jeszcze w 2020 r. pomyślnie przeszedł wieloetapowy proces rekrutacji i tym samym zakwalifikował się do udziału w Spotkaniach w Lindau, które w tym roku, po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią, wracają do formy stacjonarnej. Tym samym znalazł się w gronie blisko 600 naukowców z 90 państw ? studentów, doktorów i post-doców poniżej 35. roku życia, którzy wezmą udział w 71. Spotkaniu Laureatów Nagrody Nobla w niemieckim Lindau. Z młodymi naukowcami w tym roku spotka się 32 Noblistów.

Sześciodniowy program spotkania przewiduje wykłady i dyskusje panelowe, w tym roku w dziedzinie chemii. Młodzi badacze z całego świata będą mieli również okazję do zaprezentowania własnych badań, nawiązania cennych kontaktów, uczestnictwa w sesji plakatowej i indywidualnych spotkań z Noblistami.

Idea spotkań młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla zrodziła się z inicjatywy dwóch lekarzy z Lindau, Franza Karla Heina i Gustava Wilhelma Parade oraz Hrabiego Lennarta Bernadotte, członka szwedzkiej rodziny królewskiej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1951 r. Od tamtego czasu odbywające się pod hasłem ?Misja Edukacja? Spotkania Laureatów Nagrody Nobla w Lindau ewoluowały w uznane na arenie międzynarodowej forum naukowej debaty nad problemami o globalnym znaczeniu. Zyskały też licznych partnerów i zwolenników na całym świecie.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na mocy porozumienia zawartego z Radą Spotkań z Laureatami Nagrody Nobla w Lindau od 2006 r. nominuje członków polskiej delegacji, biorących udział w spotkaniach. Młodzi, utalentowani badacze są wybierani spośród stypendystów prestiżowego programu START, skierowanego do najlepszych młodych polskich naukowców. Koszty udziału w spotkaniu w Lindau pokrywają FNP i organizatorzy.

Więcej informacji o spotkaniach w Lindau

Dr inż. Bartosz Błasiak studiował na Politechnice Wrocławskiej, po czym studia doktorskie odbył na Korea University w Seulu. W latach 2017-2020 związany był z Politechniką Wrocławską, gdzie utworzył pierwszą własną grupę badawczą. W 2019 r. otrzymał stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2021 r. pracuje na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Tak przedstawia swoje zainteresowania naukowo-badawcze.

Mimo że chemię można by de facto opisać za pomocą kilku prostych liczb (stałych uniwersalnych) i rozwiązania równania Schrödingera, w praktyce jest to nieosiągalne już nawet dla większych cząsteczek. W takich przypadkach chemik teoretyk musi użyć metod przybliżonych, aby zrozumieć zachodzące procesy i pomóc eksperymentalistom w interpretacji ich pomiarów. Dlatego jako cel naukowy wybrałem sobie rozwój nowych metod w chemii kwantowej, które są w stanie w przybliżony, ale dokładny i niezwykle szybki sposób opisać nie tylko poszczególne cząsteczki, ale również ich praktycznie nieskończone możliwości oddziaływań prowadzące do tworzenia agregatów, kryształów, rozpuszczalników lub jeszcze innych, bardziej skomplikowanych systemów. Obecnie zajmuję się rozwojem modelu struktury elektronowej, który dzieli skomplikowany układ złożony z bardzo wielu cząsteczek (setki do ponad tysiąca i więcej) w szczególny sposób. Z takich „klocków LEGO” rekonstruuję strukturę układu chemicznego, który jest w centrum zainteresowania chemików eksperymentalistów.

[Zdjęcie: dr inż. Bartosz Błasiak, archiwum prywatne]

Cofnij