Laureatki FNP wśród stypendystek L?Oreal Polska dla Kobiet i Nauki

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Mamy przyjemność poinformować o przyznaniu  stypendium L?Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO laureatkom Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

 Dr Agnieszka Łoboda prowadzi badania w dziedzinie  biologii molekularnej, a tematyka jej badań dotyczy roli czynników transkrypcyjnych HIF, białek antyoksydacyjnych i miRNA w regulacji ekspresji genów. Pracuje  w  Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 Dr Magdalena Król zajmuje się badaniem interakcji zachodzących w obrębie mikrośrodowiska nowotworowego w guzach sutka suk. Badania nad rakiem sutka suk są bardzo ważne z weterynaryjnego punktu widzenia, a wyniki badań mogą także znaleźć przełożenie w leczeniu raka piersi. Pracuje w Katedrze Nauk Fizjologicznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 Stypendia L?Oréal Polska zostały przyznane już po raz trzynasty. Każdego roku w programie są wyłaniane młode talenty, które podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medy­cyny, biotechnologii, biologii.

Kandyda­tury oceniane są przez 13 jurorów ? wybitne autorytety polskiego życia naukoweg­o, wśród nich 3 stypendystki z lat ubiegłych, mające dziś tytuł naukowy profesora. W tym roku, jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło 5 laureatek spośród ponad stu kandyda­tur nadesłanych z wielu ośrodków Polski. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 14 października w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy!

Cofnij