Laureatka FNP zdobyła grant ERC

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Dr Justyna Olko, laureatka programu FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zdobyła – w drodze międzynarodowego konkursu – prestiżowy Starting Grant przyznawany przez Europejską Radę Nauki (ERC) w ramach programu IDEAS. Dr Olko jest dziewiątą polską laureatką tego grantu.

Grant, w wysokości ponad 1,3 mln euro, będzie realizowany przez 5 lat w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych ?Artes Liberales? Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z hiszpańskim Universidad de Sevilla i Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas w Meksyku. Podstawą projektu będzie stworzenie międzynarodowego, interdyscyplinarnego zespołu badawczego przełamującego bariery środowiskowe, akademickie i dyscyplinarne. Jego członkami będą historycy, filolodzy, lingwiści i antropolodzy z Polski, Hiszpanii, USA i Meksyku, w tym także badacze i studenci pochodzenia tubylczego (Indianie Nahua).

Celem badań jest szczegółowa rekonstrukcja i poznanie mechanizmów przekazu kulturowego między Europą a Ameryką w rozległej perspektywie czasowej od XVI wieku przez okres kolonialny aż po współczesność. Istotną nowością w podejściu dr Olko jest także połączenie źródeł historycznych i współczesnych, europejskiej i tubylczej perspektywy. Przedmiotem badań będą przede wszystkim zmiany zachodzące w żywym do dziś języku oraz kulturze Indian Nahua (?Azteków?), z drugiej zaś strony w języku hiszpańskim i kulturze ?iberoamerykańskiej? rozwijającej się na terenie Nowego Świata. Planowane badania pozwolą na identyfikację i zrozumienie kluczowych czynników zmiany (takich jak intensywność, długość, charakter kontaktu, postawy i strategie badanych grup), a także związków między zmianą językową a transformacjami i ciągłością w szerzej rozumianej kulturze. Istotnym wyzwaniem jest powiązanie aktualnej kultury i dialektów języka nahuatl z ich wcześniejszymi, historycznymi fazami.

Europejska Rada Nauki (ERC) to pierwsza (założona w 2007 r.) ponadnarodowa organizacja zajmująca się stymulowaniem, wspieraniem i finansowaniem badań naukowych w Europie. ERC oferuje badaczom kilka rodzajów grantów: Starting Grants, Advanced Grants, Consolidator Grants i Synergy Grants, a także granty dla obecnych laureatów ERC. Granty przyznawane są w drodze międzynarodowych konkursów, a najważniejszym kryterium wyboru zwycięzców jest doskonałość naukowa. Od 2007 r. dziewięciu polskich młodych badaczy otrzymało ERC Starting Grant, a trzech wybitnych, doświadczonych naukowców – ERC Advanced Grant.
Od kilku lat Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera laureatów ERC Starting Grants za pomocą programu stypendialnego Idee dla Polski.

Dr Justyna Olko jest adiunktem w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych ?Artes Liberales? UW i kierownikiem Pracowni ?Spotkania Starego i Nowego Świata?. Zajmuje się etnohistorią i antropologią Mezoameryki prekolumbijskiej i wczesnokolonialnej oraz filologią i lingwistyką języka nahuatl (azteckiego). Jest jedną z nielicznych osób w Europie czytających dawne teksty w języku nahuatl (azteckim), którego naucza na Uniwersytecie Warszawskim od 12 lat. W 2009 r. zdobyła subsydium Focus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które pozwoliło jej na stworzenie w Polsce zespołu zajmującego się przedhiszpańskim i wczesnokolonialnym światem Indian Nahua i problematyką  europejsko-indiańskiego zderzenia kultur.Więcej informacji na temat dr Justyny Olko znajduje się w książce ?Wspierać najlepszych. 20 lat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej?, która została wydana z okazji dwudziestolecia FNP („Indeks za jaguara”, str. 137).

Cofnij