Dr Julia Borcherding specjalizuje się w filozofii nowożytnej. Interesują ją zwłaszcza zagadnienia dotyczące etyki, epistemologii i metafizyki oraz ich wzajemne powiązania. Na arenie międzynarodowej jest postrzegana jako liderka w poszukiwaniu nowych podejść do filozofii nowożytnej. Mimo że jest dopiero na początkowym etapie kariery naukowej, ma bogaty dorobek publikacyjny i jest już uważana za czołową interpretatorkę filozofii Leibniza, jednego z najsłynniejszych nowożytnych filozofów. Ponadto angażuje się w badania nad autorami, którzy do niedawna pozostawieni byli na marginesie historii filozofii tego okresu ? zwłaszcza, choć nie wyłącznie, filozofkami, takimi jak Anne Conway i Margaret Cavendish.

Dr Julia Borcherding_Illing & Vossbeck Berlin_Archiwum prywatne

Dr Julia Borcherding w 2011 r. ukończyła studia z filozofii na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W 2017 r. uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie w Yale (USA). W latach 2017-2019 odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Od 2019 r. jest wykładowczynią w Trinity College na Uniwersytecie w Cambridge.

Specjalizuje się w filozofii nowożytnej XVII w., z naciskiem na epistemologię, etykę, metafizykę. Interesują ją również filozofki tego okresu, filozofia feministyczna, grupa platoników z Cambridge, filozofia Iris Murdoch i różne zagadnienia filozofii średniowiecznej. Swoją pracę doktorską poświęciła analizie centralnych aspektów teorii poznania Leibniza i pokazała, w jaki sposób stanowią one podstawę jego etyki, śledząc związek między pojęciami mądrości, sprawiedliwości i wolności w jego filozofii moralnej i politycznej. Opublikowała lub jest w trakcie publikacji artykułów i rozdziałów książkowych na temat Leibniza, Conwaya, Spinozy, Locke?a, Arnaulda, Cavendisha i Du Châteleta.

Na zdjęciu: Dr Julia Borcherding_Illing & Vossbeck Berlin (Archiwum prywatne)

Cofnij