LKHF Award Photo2
Na zdjęciu dr Caterina Tarlazzi (fot. archiwum prywatne)

 Dr Caterina Tarlazzi specjalizuje się w historii filozofii średniowiecznej, a jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemu uniwersaliów, ze szczególnym uwzględnieniem myśli Piotra Abelarda. W swoich badaniach naukowych łączy zainteresowanie logiką i metafizyką z poszukiwaniem źródeł niepublikowanych manuskryptów i krytyką tekstów. Wśród jej opublikowanych prac znajduje się krytyka dzieła pt. ?Epistola de anima? Izaaka ze Stella. Na swoim koncie ma również odkrycie nowej wersji ?De discretione animae, spiritus et mentis? Acharda z Saint-Victor oraz nieznanego wcześniej manuskryptu ?Periesichen Augustini? ? tekstu przypominającego dzieła Alana z Lille. Jej ostatnie prace naukowe skupiają się na realistycznych teoriach rodzajów i gatunków, począwszy od XII wieku, w oparciu zarówno o publikowane, jak i niepublikowane źródła, a także badają ich powiązania z poglądami Piotra Abelarda.

Dr Caterina Tarlazzi obroniła doktorat w trybie co-tutelle w 2013 roku, uzyskując tytuł Doctor Europaeus przyznany wspólnie przez Universit? degli Studi di Padova we Włoszech oraz Université Paris IV Sorbonne we Francji. Następnie otrzymała 3-letnie stypendium Akademii Brytyjskiej na Uniwersytecie w Cambridge. Od 2017 r. pracuje na  Uniwersytecie Genewskim. Jest stypendystką programów grantowych m.in.: Ambizione Fellowship przyznawanego przez Swiss National Science Foundation oraz Marie Skłodowska Curie Global Fellowship i zdobywczynią wielu wyróżnień i nagród za prowadzone badania.

Cofnij