Laureatka programów FNP otrzymała grant Proof of Concept ERC

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Prof. Magdalena Król z Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, laureatka programów FNP, otrzymała prestiżowy grant Proof of Concept Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na kontynuację swoich badań dotyczących walki z nowotworami.

Prof. dr hab. Magdalena Król, dwukrotna stypendystka programu START FNP oraz laureatka programu POMOST FNP*, znalazła się w gronie 55 wybitnych badaczek i badaczy z 17 krajów, którzy otrzymali od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) granty Proof of Concept w pierwszej z trzech rund tego konkursu w 2020 r. Dotychczasowi laureaci grantów przyznawanych przez ERC otrzymują je w celu zbadania komercyjnego lub społecznego potencjału wyników ich badań. Wysokość grantu wynosi 150 tysięcy euro.

Prof. Magdalena Król w 2016 roku otrzymała od ERC ponad 1,4 mln euro w ramach prestiżowego Starting Grant na pięcioletni projekt badawczy mający na celu wyjaśnienie zjawiska TRAIN (TRAnsfer of Iron-binding proteiN) odkrytego przez naszą laureatkę. Prof. Król zauważyła, że pewne komórki układu immunologicznego przekazują komórkom nowotworowym specyficzną grupę białek i wpadła na pomysł wykorzystania tej wiedzy w praktyce onkologicznej. Mechanizm ten może prawdopodobnie zostać wykorzystany do precyzyjnego dostarczania leków niszczących nowotwór bezpośrednio do guza. Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, może to oznaczać przełom w terapii onkologicznej.

Celem badań prowadzonych przez prof. Król w ramach grantu Proof of Concept ERC będzie zwalidowanie działania technologii MDC (Macrophage-Drug Conjugate) w raku trzustki na możliwie najbardziej wiarygodnym modelu przedklinicznym: PDX (Patient-derived xenograft). Skuteczność terapii będzie potwierdzana na myszach. Pozytywne wyniki badań są kluczowe dla dalszego rozwijania projektu we współpracy z dużą firmą farmaceutyczną.

Prof. dr hab. Magdalena Król jest specjalistką w zakresie onkologii eksperymentalnej oraz kierowniczką Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu w Instytucie Biologii SGGW. Jej praca była wielokrotnie doceniana i nagradzana. Otrzymała m.in. stypendium START FNP, stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, stypendium Pfizer Animal Health, stypendium ?L?Oreal dla Kobiet i Nauki? oraz nagrodę UNESCO dla kobiet. W 2013 r. prof. Król otrzymała Nagrodę Naukową tygodnika POLITYKA. Z kolei w 2014 r. została laureatką plebiscytu PKN Orlen ?Polacy z werwą?, a w roku 2017 – ?Człowiekiem roku 2016? w kategorii „Nauka” w plebiscycie ?Gazety Wyborczej?. Pod koniec grudnia 2017 r. projekt realizowany przez prof. Król w ramach Starting Grant został doceniony przez ERC i umieszczony w gronie 10 przykładowych projektów spośród ponad 7000, które uzyskały finansowanie w ciągu 10 lat działania tej organizacji.

Granty Proof of Concept (PoC) są przyznawane przez European Research Council od 2011 r. W ramach otrzymanego finansowania w wysokości 150 tysięcy euro dotychczasowe laureatki i laureaci grantów ERC (Starting, Consolidator, Advanced lub Synergy) mogą sfinansować badania, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie, a które mają duży potencjał komercyjny lub społeczny. Dotąd granty PoC otrzymało w sumie ponad 1000 osób. Prof. Magdalena Król dołączyła do dwóch wybitnych naukowców realizujących granty ERC w polskich instytucjach naukowych, którzy otrzymali Proof of Concept w poprzednich latach ? prof. Janusza Bujnickiego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (w 2012 r.) oraz prof. Piotra Sankowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego (2015 r.). Prof. Janusz Bujnicki jest laureatem programów FNP: START, TEAM POIG, Idee dla Polski, IMPULS, MISTRZ, TEAM POIR. Natomiast prof. Piotr Sankowski jest laureatem programu Idee dla Polski FNP. W 2020 r. European Research Council planuje przyznać w ramach grantów Proof of Concept aż 25 mln euro.

Serdecznie gratulujemy naszej laureatce!

Źródło: serwis Nauka w Polsce PAP i European Research Council.

Zdjęcie: prof. Magdalena Król, archiwum SGGW.

#JestemStartowcem, #Naukowcydlaświata

Cała nadzieja w nauce. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Przekaż swój 1% najwybitniejszym młodym badaczom w programie START. Pomóż im zmieniać świat!

Dowiedz się, jak to zrobić tutaj

* Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Cofnij