Laureatka programów FNP z grantem MSCA-ITN

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Laureatka programów FNP dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest liderką projektu, który właśnie zdobył finansowanie w konkursie Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN-2020). Znalazł się on w gronie 147 nagrodzonych projektów, które łącznie otrzymają 530 mln euro.

FNP: Jaka jest wysokość przyznanego Pani grantu?

Magdalena Stobińska: Budżet naszego grantu MSCA ITN to prawie 4.1 mln EUR, jest on rozłożony na 9 beneficjentów: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Padewski, Uniwersytet Oxfordzki, Imperial College London, Université Libre de Bruxelles, Uniwersytet Paryski (Sorbona), IBM Research w Zurychu, ID Quantique. W projekcie biorą udział także partnerzy: Uniwersytet w Paderborn, Uniwersytet w Waterloo, Uniwersytet Genewski, Quandela, NTT oraz Single Quantum.

FNP: Na co przeznaczone zostaną te środki?  

MA: Projekt ma tytuł „AppQInfo – Applications and Hardware for Photonic Quantum Information Processing” i jego tematyka dotyczy zastosowania fotoniki do kwantowej komunikacji i obliczeń. Są to dziedziny kwantowych technologii, z którymi wiąże się duże nadzieje, ponieważ umożliwiają przełamanie barier wydajności tradycyjnych komputerów i zapewniają bezpieczeństwo danych przesyłanych np. za pomocą satelity. Dzięki bardzo rozbudowanemu konsorcjum, które obejmuje fizyków teoretycznych, eksperymentalnych, specjalistów od nanotechnologii i technologii kosmicznych, pracujących zarówno na uniwersytetach, jak i w firmach wysokich technologii, będziemy mogli objąć zakres od badań podstawowych po zastosowania przemysłowe. Bardzo ważnym elementem projektów Innowacyjnych Sieci Szkoleniowych jest wykształcenie młodej kadry, która będzie później pracować na uczelniach i w sektorze R&D. Dlatego część środków będzie przeznaczona na wynagrodzenia młodych naukowców a także na konferencje, warsztaty, szkoły oraz staże – każdy z uczestników projektu spędzi 6 miesięcy u innych partnerów projektu, praktykując w najlepszych laboratoriach i pracowniach.

FNP: Czy wyniki badań znajdą zastosowanie? 

MS: Wyniki zostaną wykorzystane, przede wszystkim w telekomunikacji (w tym satelitarnej) i informatyce. Jednym z elementów projektu będzie tworzenie nowej aparatury i rozwiązań, które wzbogacą obecnie używaną w laboratoriach fotonikę. Ze względu na obecność firm, które tworzą Radę Przemysłową (Industrial Advisory Board), w skład której wchodzi dodatkowo Niemiecka Agencja Kosmiczna DLR, firma Airbus oraz polska firma z sektora kosmicznego – CreoTech Instruments, mamy nadzieję że wyniki będą wyjątkowo atrakcyjne dla sektora przemysłowego i komercjalizacji. Komisja Europejska kładzie duży nacisk na kwestie własności intelektualnej i te wyniki projektu, które mogą się przyczynić do rozwoju kluczowych europejskich gałęzi przemysłu.

FNP: Jaki jest przepis na sukces?

MS: Przepis na sukces to dobra międzynarodowa współpraca, którą rozwija się latami. Trudno natomiast wskazać jedno największe wyzwanie. Przygotowanie takiego wniosku wymaga kilku miesięcy pracy i szczegółowego opisania zagadnień organizacyjnych całego programu. Bardzo istotne było też wsparcie z FNP, a zwłaszcza otrzymany przeze mnie grant FIRST TEAM w 2016 r., który umożliwił mi stworzenie własnego zespołu badawczego na UW.

***

Dr hab. Magdalena Stobińska jest fizykiem. Kieruje Grupą Badawczą ?QCAT? na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: kwantowych technologii, optyki kwantowej, kwantowej informacji oraz materii skondensowanej ze szczególnym uwzględnieniem kwantowej nanooptyki oraz grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych.

Jest laureatką programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: HOMING PLUS 2012 (wspófinansowanego ze środków PO Innowacyjna Gospodarka) oraz FIRST TEAM 2016 (współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Więcej informacji:

fot. Dominika Bąk 

Cofnij