Laureatki FNP wśród stypendystek konkursu L?Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Już po raz osiemnasty w ramach konkursu L?Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznano nagrody sześciu badaczkom, które prowadzą badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu. W tym gronie znalazły się dwie laureatki programów FNP: dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska (START 2015 i 2016, HOMING 2017) oraz mgr Anna Piotrowska-Murzyn (START 2018).

Dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska z Politechniki Wrocławskiej otrzymała stypendium habilitacyjne w wysokości 35 000 zł (projekt: ?Nowe metody wizualizacji proteaz serynowych zaangażowanych w programowaną śmierć komórki?). Z kolei mgr Anna Piotrowska-Murzyn z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie otrzymała stypendium doktoranckie w wysokości 30 000 zł (projekt: ?Określenie mechanizmów i potencjalnych punktów uchwytu substancji modulujących aktywność wybranych subpopulacji komórek glejowych w terapii bólu neuropatycznego?).

Celem programu L?Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2018 roku w Polsce wyróżniono 93 badaczki. Wyboru co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej składające się z 16 wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze.

Tegoroczne stypendystki prowadzą projekty, które mogą odpowiedzieć na kluczowe wyzwania współczesnej nauki w zakresie m. in. lepszych terapii dla pacjentów z bólem neuropatycznym, nowych strategii w leczeniu chorób wirusowych u ludzi i zwierząt czy rzadkich postaci cukrzycy oraz pomóc w zrozumieniu, jak informacja zapisana w genomie przekłada się na żywe organizmy i ich właściwości.

Gala wręczenia nagród L?Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki odbyła się 14 listopada 2018 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

Więcej informacji na stronie programu L?Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: link

Na zdjęciu: dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska, fot. OneHD.

Cofnij