Laureatki ostatniego konkursu w programie POMOST (dziedziny Bio, Info, Techno)

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła VIII i jednocześnie ostatni konkurs w programie POMOST, który jest skierowany do rodziców wracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem.

Do konkursu zgłoszono 113 wniosków. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 35 badaczek. Biorąc pod uwagę rekomendacje panelu recenzenckiego, Zarząd Fundacji wyłonił 15 laureatek, które będą prowadzić badania w dziedzinach Bio, Info, Techno. Laureatki konkursu na realizację projektów otrzymają finansowanie w łącznej wysokości blisko 4 mln złotych.

Finansowaniu przyznanemu mamom-naukowcom podlega grant badawczy i stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów). Łączna suma obu części: projektowej i stypendialnej wynosi do 140 tys. złotych rocznie.

W ośmiu konkursach w programie POMOST wyłoniono 101 laureatów, którzy na realizację swoich projektów badawczych otrzymali finansowanie w wysokości blisko 37,7 mln złotych.

 Lista laureatek VIII konkursu w programie POMOST ? dziedziny Bio, Info, Techno 

* Program POMOST w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty niemieszczące się w zakresie Bio, Info, Techno są finansowane ze środków własnych Fundacji.

Cofnij