BeneficjentkaInstytucjaProjektKwota dofinansowaniaCzas trwania zastępstwa
dr inż Grażyna GałęzowskaGdański Uniwersytet Medyczny, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i TropikalnejEndogenne związki przeciwdrobnoustrojowe w moczu, ich identyfikacja i toksyczność oraz poziom wystepowania w zależności od czynników środowiskowych10 8508 miesięcy
dr inż. Justyna CybulskaInstytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PANSpektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w srodowisku biopolimerów scian komórkowych (grant MNiSW w ramach programu Iuventus Plus)3 2004 miesiące
dr inż. Magdalena KobielarzWojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-RozwojowyWROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)6 2005 miesięcy
mgr Patrycja NitońInstytut Chemii Fizycznej PANBadanie zjawiska odwracalnosci w warstwach Langmuira utworzonych na granicy faz woda-powietrze z czasteczek bolaamfifilowych ciekłych kryształów oraz innych amfifilowych zwiazków (grant MNiSW w ramach programu Iuventus Plus)5 4006 miesięcy
dr Anna DrożakWydział Biologii, Uniwersytet WarszawskiSzybkie zmiany aklimatyzacyjne kompleksów fotosyntetycznych w chloroplastach Zea mays (typ C4) i Arabidopsis thaliana (typ C3). Wpływ zmian ilościowych i jakościowych światła oraz udział proteazy Deg1 w tym procesie (grant na badania własne MNiSW)7 9765 miesięcy
dr Barbara Hawrylak-NowakUniwersytet Przyrodniczy w LublinieBiofortyfikacja wybranych warzyw w selen w aspekcie wzrostu ich odporności na zasolenie lub metale ciężkie (grant na badania własne MNiSW)4 5005 miesięcy
dr Magdalena KrólWydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoMolekularne interakcje pomiędzy makrofagami i komórkami nowotworowymi guzów sutka suk (grant na badania własne MNiSW)12 0526 miesięcy
dr Anita CiesielskaWydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet ŁódzkiBadania składu gatunkowego i zróżnicowania wewnątrzgatunkowej struktury klonalnej dermatofitów oraz innych grzybów keratynofilnych przenoszonych w środowiskach naturalnych przez wybrane gatunki ptaków Polski (grant na badania własne MNiSW)7 7004 miesiące
mgr Dorota GoluchInstytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PANProfil ekspresji genów w macicy loszek w aspekcie zależnosci z cechami rozrodu (grant promotorski MNiSW)16 5807 miesięcy
dr Małgorzata AdamiecUniwersytet im. Adama MickiewiczaUdział CP29, CP26 i CP24 - mniejszosciowych, peryferycznych anten energetycznych fotosystemu II - w przenoszeniu energii wzbudzenia elektronowego (grant na badania własne MNiSW)5 5004 miesiące
dr Magdalena BłażejczykMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i KomórkowejRola Elmo1 regulowanego przez kinaze mTOR w plastycznosci neuronalnej (grant na badania własne MNiSW)6 4803 miesiące
mgr Ewa ChećkoUniwersytet Warszawski(1) Funkcjonalne znaczenie różnorodności biologicznej lasów Europy (FunDivEurope) (2) Rola martwego drewna w magazynowaniu C i N oraz ich zawartość w martwym drewnie jako funkcja procesu rozkładu w gradiencie klimatyczno-geograficznym i siedliskowym (oba9 0509 miesięcy
dr Mariola DutkiewiczInstytut Chemii Bioorganicznej PANRacjonalne projektowanie małych interferujacych RNA (siRNA) atakujacych regiony RNA o uporzadkowanej strukturze przestrzennej, na przykładzie regionu 5 UTR wirusa Coxsackie B3 (grant na badania własne MNiSW)9 2656 miesięcy
mgr Anna EknerUniwersytet im. Adama MickiewiczaRelacje pomiędzy pasożytami, patogenami oraz drapieżnikami, a zdolnością lokomotoryczną jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) i jaszczurki żyworodnej (Zootoca vivipara) (grant promotorski MNiSW)7 9207 miesięcy
mgr Joanna KasprzakUniwersytet im. Adama MickiewiczaModelowanie struktur wielopodjednostkowych kompleksów makromolekularnych (grant promotorski MNiSW)7 4805 miesięcy
dr Magdalena Kaus-DrobekMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i KomórkowejRola mitochondriów w biogenezie i patogenezie dysmutazy nadtlenkowej Sod1 (grant na badania własne MNiSW)4 8607 miesięcy
dr Magdalena KowalikInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w OlsztynieMolekularny mechanizm pozagenomowego wpływu progesteronu (P4) na czynność komórek macicy i jajnika krowy podczas cyklu rujowego oraz wczesnej ciąży: udział błonowego receptora P4 i białkowej kinazy G (grant na badania własne MNiSW)10 9508 miesięcy
dr Agnieszka KuchtaGdański Uniwersytet MedycznyOcena ilościowa i jakościowa pod-frakcji lipoprotein wysokiej gęstości u pacjentów powyżej 65 roku życia (grant na badania własne MNiSW)2 6003 miesiące
mgr Magdalena Leszczyńska-WilochGdański Uniwersytet MedycznyBadanie mechanizmu niewydolności sródbłonka wywołanej hiperhomocysteinemia u ludzi (grant na badania własne MNiSW)6 9007 miesięcy
mgr Monika Orczykowska-KotynaNarodowy Instytut LekówMastering hospital antimicrobial resistance and its spread into the community (MOSAR) (6 PR UE)8 0704 miesiące
dr Anna PawlikInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PANRola białek: DnaA, DnaB, DnaG, DnaN i HobA w tworzeniu kompleksu inicjacyjnego i regulacji czestosci inicjacji replikacji chromosomu Helicobacter pylori (grant na badania własne MNiSW)7 8503 miesiące
dr Agnieszka PiwkowskaInstytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PANWpływ wysokich stezen glukozy na generacje reaktywnych form tlenu oraz ich rola w regulacji kinazy białkowej aktywowanej AMP (AMPK) i receptora insulinowego (grant na badania własne MNiSW)10 4748 miesięcy
mgr Elżbieta SołtysiakAkademia Górniczo-HutniczaNanokompozytowe materiały osteokonduktywne dla medycyny regeneracyjnej (grant na badania własne MNiSW)7 4005 miesięcy
mgr Anna SupernatUniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział BiotechnologiiZnaczenie kliniczne badań genomicznych i proteomicznych w raku trzonu macicy - implikacje diagnostyczne, prognostyczne i predykcyjne (grant NCN)2 3505 miesięcy
lek. Maria SzubertUniwersytet Medyczny w ŁodziOcena wpływu leczenia danazolem na odpowiedź zapalną i angiogenezę u kobiet z endometriozą (grant na badania własne MNiSW)10 1677 miesięcy
dr inż. Marta Witek-KrowiakPolitechnika WrocławskaBadania doświadczalne i modelowanie separacji zwiazków zapachowych z soków owocowych w procesie perwaporacji (grant NCN)5 2802 miesiące
dr hab. Izabela Wocławek-PotockaInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w OlsztynieWpływ kwasu lizofosfatydowego na dojrzewanie oocytu oraz przedimplantacyjny rozwój zarodka u krowy - badania in vitro (grant na badania własne MNiSW)5 2007 miesięcy
mgr Agnieszka MakulecUniwersytet Warszawski, Ośrodek Badan nad MigracjamiMoHProf - Mobility of Health Professionals (7 Program Ramowy UE)7 7004 miesiące
dr Katarzyna RadwańskaInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PANAutofosforylacja CaMKII i przebudowa aktyny jako mechanizm regulacji preferencji alkoholu (Marie Curie Re-Integration Grant, UE)18 0008 miesięcy
dr Urszula Krupa-KozakInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w OlsztynieBezglutenowe weglowodanowo-białkowe produkty wypiekowe z udziałem inuliny - stymulacja absorpcji wapnia w organizmie szczura oraz hodowlach komórkowych (grant na badania własne MNiSW)\"11 0306 miesięcy
Cofnij