Laureatki programu START spotkają się z Noblistami w Lindau

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

W tym roku aż 6 stypendystek programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej spotka się w Lindau z laureatami Nagrody Nobla i kilkuset młodymi naukowczyniami i naukowcami z całego świata. Tegoroczne 72. Lindau Nobel Laureate Meeting odbędzie się w dn. 25 czerwca ? 1 lipca i jest poświęcone fizjologii i medycynie. 

W 72. Spotkaniach z Laureatami Nagrody Nobla w niemieckim Lindau weźmie udział 635 naukowców z 98 państw ? studentów, doktorów i post-doców poniżej 35. roku życia. Podczas Spotkań młodzi naukowcy będą mieli okazję poznać blisko 40 Noblistów.

Z grona stypendystów programu START nominowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej aż 6 laureatek pomyślnie przeszło wieloetapowy proces rekrutacji w Lindau i tym samym zakwalifikowało się do udziału w Spotkaniach.

  • mgr Julia Dłużewska – laureatka START 2021 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii – prowadzi badania nad nowymi czynnikami wpływającymi na intensywność rekombinacji mejotycznej
  • dr Karolina Finc ? laureatka START 2018 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii – bada procesy reorganizacji sieci ludzkiego mózgu
  • dr Aleksandra Kopacz ? laureatka START 2022 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – stara się zrozumieć, jak powstają choroby układu krążenia i jak im zapobiegać
  • dr Magdalena Migalska ? laureatka START 2020 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii – bada ewolucję układu odpornościowego kręgowców
  • dr Natalia Ochocka-Lewicka ? laureatka START 2021 – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN – bada mechanizmy immunoodporności komórek nowotworowych
  • mgr Aleksandra Synowiec ? laureatka START 2022 – Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii – zajmuje się identyfikacją czynników komórkowych biorących udział w infekcjach wirusowych

Siedmiodniowy program Spotkań przewiduje wykłady i dyskusje panelowe, w tym roku w dziedzinie fizjologii i medycyny, ze szczególną uwagą dla obszarów tematycznych związanych z różnorodnością, sztuczną inteligencją w medycynie i wpływem zmian klimatycznych na zdrowie.

Wybrani uczestnicy Spotkań będą mieli również okazję do zaprezentowania własnych badań naukowych. Spośród członkiń polskiej delegacji do udziału w jednej z sesji Next Gen Science poświęconej immunologii zakwalifikowała się dr Magdalena Migalska z wystąpieniem pt. ?How an Evolutionary Perspective Can Expose Gaps in Our Immunological Knowledge?? (agenda sesji).

Spotkania młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla w Lindau powstały z inicjatywy dwóch lekarzy z Lindau, Franza Karla Heina i Gustava Wilhelma Parade oraz Hrabiego Lennarta Bernadotte, członka szwedzkiej rodziny królewskiej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1951 r. Od tamtego czasu odbywające się pod hasłem ?Misja Edukacja? Spotkania Laureatów Nagrody Nobla w Lindau ewoluowały w uznane na arenie międzynarodowej forum debaty naukowej nad problemami o znaczeniu globalnym i zyskały licznych partnerów i zwolenników na całym świecie.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na mocy porozumienia zawartego z Radą Spotkań z Laureatami Nagrody Nobla w Lindau od 2006 r. nominuje członków polskiej delegacji, biorących udział w Spotkaniach. Młodzi, utalentowani badacze są wybierani spośród stypendystów prestiżowego programu START, skierowanego do najlepszych młodych polskich naukowców. Koszty udziału w spotkaniu w Lindau pokrywają FNP i organizatorzy.

Więcej informacji o spotkaniach w Lindau

Fot. Materiały prasowe

Cofnij