MAB w latach 2022 ? 2029 ? planowane działania

Dodano: :: Kategorie: Aktualności programowe
-A A+

W związku z planowanym powierzeniem FNP roli Instytucji Pośredniczącej w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Fundacja przygotowuje dokumenty niezbędne do uruchomienia programów, w tym instrumentu Międzynarodowe Agendy Badawcze przewidzianego w programie operacyjnym.

Informacje i dokumenty przedstawione poniżej mają charakter wstępny, nie zostały jeszcze zatwierdzone przez uprawnione do tego grona instytucje, w związku z tym mogą ulec zmianie.

Informacje i dokumenty przedstawiamy w wersjach wstępnych, aby ułatwić przygotowanie się potencjalnych wnioskodawców do planowanych konkursów.

Kryteria dla konkursów MAB były już przedmiotem obrad Prekomitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w dniu 23 czerwca br. oraz Grupy roboczej ds. 2. i 3. Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 w dniu 30 czerwca br.