MAB w Polityce

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Zapraszamy do lektury wywiadów z przedstawicielami wybranych ośrodków MAB, które zostały opublikowane na łamach tygodnika Polityka.

O prowadzonych badaniach i osiągnięciach opowiadali uczeni stojący na czele ośrodków:

  • Laboratorium 3P Medicine, gdzie poszukiwane są sposoby walki z rakiem niedziedziczonym ? LINK do wywiadu
  • Międzynarodowego Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop), w którym rozwijane są materiały topologiczne ? LINK do wywiadu
  • Międzynarodowego Centrum Badań Oka (MCBO), w którym badacze podglądają oko, aby znaleźć lepsze sposoby diagnozowania i leczenia chorób oczu ? LINK do wywiadu
  • Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT), w którym badacze pracują m.in. nad wykorzystaniem technologii kwantowych do ochrony transmisji danych ? LINK do wywiadu
  • Braincity, gdzie naukowcy skupiają się na dogłębnym poznaniu mechanizmów plastyczności mózgu ? LINK do wywiadu
  • CENTERA, w którym rozwijane są technologie teraherzowe ? LINK do wywiadu
  • Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT), które zajmuje się teorią informacji kwantowej, niektórymi kwantowymi technologiami oraz podstawami mechaniki kwantowej ? LINK do wywiadu

Powyższe ośrodki działają w Polsce dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej udzielonemu w drodze konkursu w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze ze środków pochodzących z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Łącznie FNP utworzyła w naszym kraju 14 takich placówek.

Więcej informacji:

Logotypy_pasek_PL

Cofnij