Mentoring FNP – nowa oferta dla laureatów i stypendystów FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

W ramach projektu SKILLS Fundacja uruchomiła nowy program – Mentoring FNP. Program jest skierowany do laureatów i stypendystów Fundacji. Jego celem jest wpieranie współpracy młodych i doświadczonych naukowców w ramach formuły mentoringu (praca w parach mentor – mentorowany).

Mentorowanym może zostać osoba ze stopniem naukowym doktora, która jest laureatem bądź stypendystą Fundacji. Mentorem może zostać wskazana przez mentorowanego osoba, uznana w międzynarodowym środowisku naukowym.

Podstawą relacji mentoringowej jest plan współpracy opracowany wspólnie przez mentora i mentorowanego, obejmujący okres nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące.

Naukowcom zakwalifikowanym do programu Fundacja zapewnia dofinansowanie do 4 krótkich spotkań mentora i mentorowanego.

Wszystkich naszych beneficjentów zachęcamy do udziału w programie.

Cofnij